¨

Ville ikke skrue ned - politiet tog musikanlæg fra 65-årig kvinde

Arkivfoto. Foto: Pixabay

En moden kvinde fra Nakskov må på politistationen for at hente sit anlæg igen.

Foråret er ved at blive til sommer, og mange steder i landet i både parker og private boliger samles glade, unge mennesker for at feste og lytte til høj musik.

Nakskov er ingen undtagelse - heller ikke lørdag, hvor politiet blev kaldt til en lejlighed, hvor der blev spillet så høj musik, at naboerne klagede over larmen, oplyser Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi. 

Klokken 17.22 måtte politiet derfor sende en politipatrulje til lejligheden i det centrale Nakskov for at bede beboeren skrue ned. Men beboeren viste sig ikke at være helt ung. Der var nemlig tale om en 65-årig kvinde, og hun havde tilsyneladende gang i en alt for god fest, for det var ikke muligt at få hende til at skrue ned for musikken.

Derfor så betjentene ikke anden udvej end at tage kvindens musikanlæg med på politistationen, hvor hun senere kan hente det igen. Hun kan nu forberede sig på at blive sigtet for en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Det skal du gøre, hvis naboen larmer

Hvis dine naboer er årsag til generende støj i form af høj musik eller andre former for uacceptabel adfærd, bør du først og fremmest kontakte vedkommende for at gøre opmærksom på problemet. Det kan være, at de slet ikke er klar over, at det støjer, og at problemet kan løses med det samme. 

 

Hvis det ikke fører til noget at tage kontakt til støjens ophavsmand, kan du henvende dig til din udlejer eller sit boligselskab,  Mange ejendomsselskaber, boligforeninger, andelsforeninger og ejerforeninger har et ordensreglement, der kan bruges til at regulere støjende adfærd. 

 

Hvis det ikke hjælper, at udlejer (eller boligselskabet) har givet den støjende nabo en påmindelse, kan man bede udlejer/boligselskabet om at indbringe sagen for beboerklagenævnet eller huslejenævnet. Begge nævn hører hjemme i kommunen og har myndighed til at træffe afgørelse om bl.a. overtrædelser af husordenen.

 

Politiet har mulighed for at gribe ind overfor støj i form af musik eller lignende, hvis politiet vurderer, at støjen forstyrrer den offentlige orden – se Ordensbekendtgørelsens § 3.

 

Kilde: Miljøstyrelsen

Ordensbekendtgørelsen

§ 3. Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted.

 

Stk. 2. Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.

 

Stk. 3. Det er forbudt at færdes så påvirket af alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, at det kan give anledning til ulempe for andre.

 

Stk. 4. Begås de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger på steder, hvortil der ikke er almindelig adgang, og medfører de forstyrrelser af den offentlige orden, kan politiet påbyde, at de bringes til ophør.

 

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App