Truet tudse yngler på et overraskende sted

Der er gode nyheder for den grønbrogede tudse. En oversvømmelse af et naturområde har givet dem et yngleparadis i Rødby.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Vinterens store mængder regn har bragt en god nyhed med sig.

I området Østerdyb ved Saksfjed Vildmark i Rødby var der i vinterhalvåret så meget regn, at området blev oversvømmet.

Nu har den truede paddeart, grønbroget tudse, fundet sig det perfekte ynglested lige netop der. 

Og det er ifølge Saksfjed Vildmark en af årets største glædelige nyheder i fra deres marker.

- Vores mission er at give naturen mere plads. Så denne nyhed om den grønbrogede tudse er virkelig essensen af det, vi forsøger at opnå, siger Jens Thorving Andersen, naturformidler hos Hempel Fonden, der driver Saksfjed Vildmark. 

Den grønbrogede tudse er en truet art, og er opført på  EU's Habitatdirektivs bilag IV.
Den grønbrogede tudse er en truet art, og er opført på EU's Habitatdirektivs bilag IV. Foto: Jens Thorving Andersen - Hempel Fonden

Et paddeparadis på Lolland

Jens Thorving Andersen fortæller, at ynglen er opstået ved et tilfælde, som resultat af naturens naturlige processer i området. 

Området ved Saksfjed Vildmark består af gamle landbrugsarealer, og her har der ligget et dræn, der ikke fungerede. Derfor er marken blevet oversvømmet i vinteren, og vandet har ligget uforstyrret hen siden, hvilket også har givet vandet en god temperatur. 

3 hurtige om den grønbrogede tudse

  • Den fløjter mere end den kvækker

  • Den fløjter kun, når vandet er 10 grader eller varmere.

  • Alle grønbrogede tudser har forskellige mønstre, ligesom mennesker har forskellige fingeraftryk.

Kilde: Jens Thorving Andersen, naturformidler hos Hempel Fonden, og Naturbasen.dk

Og det havde tudserne fundet ud af.

- De vil gerne have stor åbne vandhuller uden for mange planter og helt uden fisk. Padder har brug for at lægge deres æg i vand, men hvis der er fisk i vandet, er der stor risiko for at æg og haletudser bliver spist, siger Jens Thorving Andersen.

- Det er utroligt heldigt for dem, at der pludselig er et gigantisk område, de kan boltre sig i. 

Lader området tørre ud

Han fortæller, at den grønbrogede tudse er en art, der er udviklet til at udnytte, de områder, der kun i korte perioder er gode at yngle i. 

Grønbroget tudse yngler på Lolland
Foto: Jens Thorving Andersen - Hempel Fonden

Det gælder altså området ved Saksfjed Vildmark, hvor vandhullet nu er ved at tørre ud.

- Når området nu tørrer ud, er det fantastisk, fordi der ikke kommer fisk i mellemtiden, og til vinter bliver det igen fyldt med nedbør. 

Billedet her er taget i maj 2024, og viser det oversvømmede område ved Saksfjed Vildmark.
Billedet her er taget i maj 2024, og viser det oversvømmede område ved Saksfjed Vildmark. Foto: Jens Thorving Andersen - Hempel Fonden
Den oversvømmede mark ved Saksfjed Vildmark er i juni ved at tørre ud. Det er positivt, da det kan være med til at sikre området som ynglested igen næste år, fortæller Jens Thorving Andersen, naturformidler hos Hempel Fonden.
Den oversvømmede mark ved Saksfjed Vildmark er i juni ved at tørre ud. Det er positivt, da det kan være med til at sikre området som ynglested igen næste år, fortæller Jens Thorving Andersen, naturformidler hos Hempel Fonden. Foto: Jens Thorving Andersen - Hempel Fonden

Normalt yngler den truede tudse i små områder, som tillader, at vand kan blive liggende i en periode, så de kan nå at få lagt deres æg, og derefter komme op på jorden igen.

- Vores mål er nu at lade området blive oversvømmet igen, siger naturformidleren. 

Ikke fedt at være grønbroget tudse

På trods af de gode nyheder på Lolland, har den grønbrogede tudse det svært i Danmark.

Den grønbrogede tudse har et karakteristisk mønster på ryggen. Mønsteret er lige så unikt som et menneskes fingeraftryk.
Den grønbrogede tudse har et karakteristisk mønster på ryggen. Mønsteret er lige så unikt som et menneskes fingeraftryk. Foto: Jens Thorving Andersen - Hempel Fonden

- Det er ikke superfedt at være grønbroget tudse, lyder det fra Jens Thorving Andersen.

Tudsearten var yderst udsat i 80'erne og start 90'erne, hvor man satte fisk ud i søer og vandhuller, hvor den ynglede.

Derudover er arten opført på EU's Habitatdirektivets bilag IV, som er en liste af truede arter, der er omfattet af streng beskyttelse. 

Derfor håber de hos Saksfjed Vildmark og Hempel Fonden at tudsen vil finde vej til vandhullet igen næste år.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre den, siger Jens Thorving Andersen.


Nyhedsoverblik