Tomme ældreboliger koster Lolland flere millioner kroner om året

Lolland Kommune bruger 11,8 millioner kroner i husleje til tomme ældre- og plejeboliger i 2018.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Manglende navne på postkassen og afskallede huse.

Det er realiteten for mange ældre- og plejeboliger i Lolland Kommune.

I alt står 123 boliger tomme, og det koster kassen. Alene i 2018 bruger Lolland Kommune 11,8 millioner kroner i såkaldt tomgangshusleje, det vil sige husleje for boliger, hvor ingen bor.

quote Vi ser en smule efter hinanden, men jo færre der er, jo færre er der, til at kigge efter hinanden

Jytte Hansen, beboer i Æbleparken

- Det har jeg det ad h til med, fordi jeg skal have dem over på nogle varme hænder. I øjeblikket leder jeg efter penge til de varme hænder, så er det jo forfærdeligt at se, at det er så store tal, der ryger ud i tomgangsleje. Det er noget som ikke bare er et lille problem en lille tid, men egentlig noget der er permanent og stigende, siger Tom Larsen (V), formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Lolland Kommune.

53 millioner i fem år

Når boliger står tomme, og huslejen skal betales og lån skal afdrages, kan udgifterne hurtigt løbe op. 

Jytte Hansens hjem.
Jytte Hansens hjem.
Foto: TV ØST

Det har Lolland Kommune erfaret, efter de i fem år har brugt knap 53 millioner kroner på de tomme ældre- og plejeboliger. Penge der ligeså godt kunne være gået til mange andre gode formål.

Årsagen til, at beløbet har hobet sig op, skyldes flere ting. Først og fremmest at flere ældre ikke ønsker at bo i yderområderne, men flytter tættere på indkøbsmuligheder og busforbindelser i kommunens større byer. 

Derudover flytter flere af de ældre tættere på deres børn i Storkøbenhavn.

Jytte Hansens hjem.
Jytte Hansens hjem.
Foto: TV ØST

Lolland Kommune skal dog stadig betale for borgerne på trods af, de flytter fra kommunen. Det betyder, at hvis en borger flytter til Gentofte Kommune, skal Lolland Kommune betale for borgerens bolig og pleje i den nye kommune, og til den nye kommunes takst, som ofte er højre end Lollands Kommunes egen takst.

Den sidste årsag som Lolland Kommune giver er, at der slet og ret er for mange ældre- og plejeboliger i kommunen.

- Jeg ved og kan se, at der er ret mange af dem ude i det åbne land. Jeg tror ganske enkelt, der er for mange af dem derude, i forhold til der også er almennyttige boliger, som man hellere tager i forhold til den lovgivning de er under, og de muligheder og betingelser man har der, siger Tom Larsen.

Netop den situation har skabt tomme boliger, især i yderområderne, men i de mere centralt liggende ældre- og plejeboliger er der ventelister med i alt 25 borgere.

Næstved har halveret udgiften

Lolland Kommune er dog ikke den eneste kommune, som betaler tomgangshusleje. Det gør langt de fleste kommuner i regionen. Dog i mindre grad.

Næstved Kommune er en af de kommuner, der tidligere har kæmpet med en høj tomgangshusleje på over 5 millioner i 2013, men i 2018 forventer de at have bragt udgifterne ned til to millioner kroner.

- Heldigvis er vores tomganghusleje faldet. Det er en bevist strategi, at når der er nogle bygninger, vi kan se, kan have en anden anvendelse, at vi frikøber dem og har mulighed for at sætte nogle af vores andre tilbud ind i dem, så gør vi gerne det. Det kan nogle gange kræve en engangsinvestering, og det har nogle gange været muligt, siger Michael Perch, formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget i Næstved Kommune. 

Ældre- og sundhedsudvalget i Lolland Kommune er nu gået i gang med at se, hvordan de kan bringe tomgangshuslejen ned. For ned det skal den, og det kan ikke gå hurtigt nok, erkender Tom Larsen. 

Tom Larsen (V), formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Lolland Kommune.
Tom Larsen (V), formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Lolland Kommune.
Foto: TV ØST

- Ud fra lovgivningen, som den er nu, så skal vi til at have dem ud af den ældreboliglovgivning, så kan de enten kan blive solgt til nogle andre, bruges til nogle lejeformål eller turisme. Andre steder kan jeg se, nogle vil købe dem, men i øjeblikket er de låst i den lovning der er nu, og det er det, der ærgrer mig lidt, siger Tom Larsen.    

Det er som en spøgelsesby

Et af de steder der kæmper med tomme boliger, er Æbleparken i Rødbyhavn. Ofte er helt op til seks ud af de tolv ældreboliger tomme. Og det er til stor undren for beboerne.

- Den blok jeg bor i, der boede vi to i på et tidspunkt, nu er vi så røget op på fire efter flere års ventetid. Der er dejligt at bo hernede. Der er et godt sammenhold, men det mangler nogle flere beboere, siger Henrik Frederiksen, der er én af Æbleparkens nuværende otte beboere. 

Henrik Frederiksen, en af Æbleparkens nuværende otte beboere.
Henrik Frederiksen, en af Æbleparkens nuværende otte beboere.
Foto: TV ØST

Netop de manglende naboer har stor betydning for beboerne. De holder to gange om ugen en fællessamling, og her savner de lidt flere mennesker og nye input. Det er der dog ikke mulighed for i øjeblikket.

- Vi ser en smule efter hinanden, men jo færre der er, jo færre er der, til at kigge efter hinanden, siger Jytte Hansen på 79 år.

Lolland Kommune har allerede besluttet at lukke flere steder for eksempel Horslunde Ældrecenter. Udgifterne er dog stadig for høje, derfor er Ældre- og sundhedsudvalget i Lolland Kommune for nyligt gået i gang med at finde ud af, hvordan de kan bringe udgifterne ned til budgettet i 2019.