Styrelse: Borgere i Lolland mangler det nødvendige sikkerhedsnet

Styrelsen for Patientsikkerhed kalder Pleje Plus-sagen for meget alvorlig. Det er første gang styrelsen giver påbud til en kommune.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Lolland Kommune får to påbud i forbindelse med Pleje Plus-sagen.

Styrelsen for Patientsikkerhed kræver, at Lolland Kommune får styr på, hvordan de fremadrettet håndterer klager fra borgere, ligesom de får påbud om at sikre at patientsikkerheden fremover er i orden fra Pleje Plus’ side.

quote Det er første gang, at vi i Styrelsen for Patientsikkerhed giver påbud til en kommune. Forholdene er stærkt kritisable

Anette Lykke Petri, enhedschef og overlæge, Styrelsen for Patientsikkerhed

Sagen er meget alvorlig, mener Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Vi ser med stor alvor på den her sag. Det er heldigvis meget sjældent, at vi giver disse påbud, og det er første gang, at vi i Styrelsen for Patientsikkerhed giver påbud til en kommune. Forholdene er stærkt kritisable, siger Anette Lykke Petri, enhedschef og overlæge, Styrelsen for Patientsikkerhed til TV ØST.

Har ikke taget sig godt nok af deres borgere

Styrelsen for Patientsikkerhed har brugt to måneder på at vurdere Lolland Kommunes håndtering af det private plejefirma Pleje Plus i kommunen.  

- På det sundhedsfaglige område kan vi ikke se, der har været det nødvendige sikkerhedsnet under borgerne. Der har ikke været en tilsynspolitik fra Lolland Kommunes side, siger Anette Lykke Petri

quote  På det sundhedsfaglige område kan vi ikke se, der har været det nødvendige sikkerhedsnet under borgerne

Anette Lykke Petri, enhedschef og overlæge, Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen er gået ind i de konkrete sager og vurderet, hvor alvorlig svigtet har været.

- Et af eksemplerne er en patient, der får mange typer medicin, herunder epilepsimedicin. Den borger har på et tidspunkt ikke fået medicin i tre dage, hvilket kunne have resulteret i et epilepsianfald. Det er et svigt fra Lolland kommunes side, siger Anette Lykke Petri.

Kan ende med bødestraf

De to påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed betyder, at Lolland Kommune skal dokumentere, at de lever op til kravene fra Styrelsen.

- Lolland Kommune skal nu indsende deres fremtidige retningslinjer til os. Vi skal være helt sikker på at der er et sikkerhedsnet under borgerne på Lolland, siger Anette Lykke Petri.

Bliver påbuddene ikke overholdt, er konsekvenserne helt klare.

- Efterlever man ikke påbud er det behæftet med bødestraf, siger Anette Lykke Petri