Socialrådgivere om lukning af opholdssted: - Bekymrende, at man ikke har flere uddannede

11 ud af 19 medarbejdere på det private opholdssted, Take Care havde en relevant uddannelse. Det er for få til den målgruppe stedet havde, vurderer Dansk Socialrådgiverforening.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det private opholdssted Take Care nær Maribo på Lolland har haft rigtig fine tilsynsrapporter. Nærmest alle parametre i socialtilsynets tilsynsrapport fik sidste år topkarakterer. Men i løbet af 2021 er der sket noget, som nu har fået tilsynet til at trække stedets godkendelse til at drive opholdssted.

- Der var nogle af pædagogerne, det gjaldt ikke så mange, men der var nogle, der godt kunne være voldelige, fortæller en af de anbragte unge, som vi har valgt at kalde Maria.

På hvilken måde?

- De skubbede og slog os og skubbede os ind på værelserne på en måde, jeg ikke synes var retfærdig.

Børn og unge på opholdsstedet har filmet episoder, hvor de har oplevet en voldsom adfærd fra ansatte eller et grimt sprogbrug.

TV2 ØST har vist videoerne til Signe Færch, fungerende næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

- Jeg lægger mærke til, at det er alt for hårdhændet og voldsomt, det børnene bliver udsat for. Det ligner ikke, at det er professionelle, der prøver at konfliktnedtrappe.

Signe Færch kommenterer blandt andet en video, hvor en ung skubbes af en ansat på en gang.

- Der er en, der følger efter et barn, som prøver at forlade situationen. Vedkommende lader ikke barnet slippe ud af en konflikt. Det er langt over stregen, synes jeg. 

VIDEO: En af de videoer, de unge selv har filmet. Her ses en ung gå ud i køkkenet. Herefter eskalerer situationen.

Socialrådgivere: For få var uddannede 

Take Cares målgruppe er børn og unge mellem 10 og 23 år, der blandt andet er omsorgssvigtet, har en opmærksomhedsforstyrrelse, er kriminelle eller som har et alkohol- eller stofmisbrug.

Til at tage sig af dem, havde Take Care ansat 19 medarbejdere i september, hvoraf 11 havde en relevant uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller lærer. Det fremgår af en tilsynsrapport fra socialtilsynet i september.

Det er for få, mener Signe Færch.

- Det er desværre tit et problem, at der er for få uddannede sådan et sted, men jeg synes lige præcis, når man arbejder med en målgruppe, som har det så svært og er i så store vanskeligheder, så er det bekymrende for mig, at man ikke har mere uddannet personale. Det kræver rigtig meget at arbejde med den her type af unge.

En af Take Cares tre matrikler på Lolland, Munksgaard. Opholdsstedet har eksisteret siden 2014.
En af Take Cares tre matrikler på Lolland, Munksgaard. Opholdsstedet har eksisteret siden 2014. Foto: Rikke Stokholm - TV2 ØST

En opgørelse fra Socialpædagogernes Landsforbund viser, at 26 procent af de ansatte på døgninstitutioner for børn og unge ikke har en relevant uddannelse. På Take Care var tallet i september 42 procent.

- Uddannelse er jo ikke en garanti for, at der ikke kan opstå forråelse eller foregå uhensigtsmæssigheder, det kan uddannet personale jo også ende i, men det er klart, det gør noget ved fagligheden på et sted, hvis der er mange uddannede, det er jeg helt overbevist om, siger Signe Færch.

Læs også
Unge blev udsat for overgreb på opholdssted - så begyndte de selv at filme
Læs også
Unge blev udsat for overgreb på opholdssted - så begyndte de selv at filme

Hanne Hartoft, lektor i socialret på Aalborg Universitet undrer sig over uddannelsesgraden på Take Care. Hun retter en kritik mod Socialtilsyn Øst..

- Vi har et socialtilsyn, der for syv år siden har godkendt opholdsstedet til den her brede og meget krævende målgruppe, så må de også følge op på, om man hele tiden har de kompetencer til rådighed, det kræver.

De underretninger og videoer Socialtilsyn Øst har fået, om adfærden blandt noget af personalet på Take Care, har ifølge tilsynschef, Trine Stokholm, vist, at personalet ikke havde den fornødne viden, der skulle til for at håndtere de anbragte børn og unge på en socialfaglig, kompetent måde.

Kunne I tidligere i processen have stillet nogle krav om mere uddannet personale?

- Hvis vi havde været opmærksom på det tidligere, og hvis det var noget af det, der var sprunget i øjnene på os og noget af det, vi havde rettet fokus på i vores tidligere tilsyn, så kunne det godt være, vi havde peget på det, så man kan nok altid gå ind og kigge tilbage og sige: Kunne vi have gjort noget andet? siger Trine Stokholm.

Take Care ændrer ansættelsesmetode

I et høringssvar fra Take Care forklarer ledelsen, at man hen over sommeren 2021 lod for mange børn og unge indskrive på samme tid - også nogen, der ikke passede ind i målgruppen. Samtidig blev der ansat nye medarbejdere uden at deres baggrund og erfaringer blev undersøgt godt nok.

Det har ledelsen ændret på, så visitation og ansættelsesproces bliver mere grundig.

Det finder Socialtilsyn Øst dog ikke tilfredsstillende, kan man læse i afgørelsen om lukning af Take Care, og det gør Signe Færch fra Dansk Socialrådgiverforening heller ikke.

- Når man arbejder med mennesker, så kan ting altid gå galt, men det man kan sikre sig, det er, at man har nogle gode procedurer og nogle professionelle procedurer omkring indskrivning, og det er jo det, tilbuddet selv svarer, at det vil de til at lave om nu, og det kan jeg da kun være enig med socialtilsynet i, det er lidt sent at gøre efter syv år, siger socialrådgivernes fungerende næstformand.

TV2 ØST har forsøgt at få et interview med ledelsen hos Take Care, men det har ledelsen ikke ønsket.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi bekræfter at have modtaget flere politianmeldelser vedrørende Take Care. De kan dog ikke oplyse yderligere, da de fortsat er i gang med at efterforske sagen.

Sådan eskalerede situationen på Take Care

Tilsynsbesøg i 2020:

Socialtilsyn Øst giver i foråret 2020 Take Care topkarakterer efter et tilsynsbesøg hos virksomheden. Ud af 5 mulige point, hvor 5 er den bedste bedømmelse, får opholdsstedet karakteren 5 i seks ud af syv kriterier. Kun i punktet "selvstændighed og relationer" scorer tilbuddet lidt lavere, nemlig karakteren fire.

Tilsynsrapport fra marts 2021:

Take Care får igen en rigtig fin bedømmelse på mange af de parametre, socialtilsynet vurderer tilbuddet ud fra. Socialtilsynet giver dog tilbuddet et udviklingspunkt og et opmærksomhedspunkt, hvoraf et udviklingspunkt er mest alvorligt og er stadiet før en sanktion.

I rapporten fremgår det også, at to unge har beskrevet, at de har oplevet en voldsom adfærd fra nogle medarbejdere. Det handlede ifølge Take Care om nogle slåskamplege med medarbejderne. Tilbuddet har reflekteret over denne problematik og har nu besluttet at ændre denne legekultur, så man ikke længere har slåslege med de unge, står der i rapporten.

Tilsynsrapport fra oktober 2021:

Efter at Socialtilsyn Øst har været på uanmeldt besøg i september og har modtaget videoer og underretninger fra en række kommuner, vurderer socialtilsynet, at Take Care ikke lever op til den fornødne kvalitet og kan ikke opretholde sin godkendelse til at drive opholdssted.

Tilsynet skriver blandt andet: Vi finder det meget bekymrende, at tilbuddets ledelse først afskediger en medarbejdere flere uger efter, at ledelsen blev bekendt med video-materiale, hvor den pågældende medarbejder agerer stærkt uacceptabelt og voldeligt mod de anbragte børn og unge.