¨

SF-forslag: Kommunerne skal selv tage sig af hjemmeplejen

SF vil styrke den kommunale hjemmepleje. FOTO: Pressebillede, Folketinget

Efter det er kommet frem, at det private plejefirma Pleje Plus har fået over 250 klager på otte måneder, vil SF nu styrke den kommunale hjemmepleje.

Flere måneder uden et bad. Det var hvad Jette Langhoff fra Nakskov stod model til, da hun benyttede sig af Pleje Plus.

De seneste par dage har sagen om Pleje Plus, der var ansat af Lolland Kommune, rullet; på otte måneder har firmaet fået over 250 klager fra ældre og pårørende.

Nu kommer Kirsten Normann Andersen (SF), der blandet andet er ældreordfører, så med et beslutningsforslag omkring privat hjemmepleje, for at undgå lignende sager i fremtiden. 

SF’s mål er at styrke den kommunale hjemmepleje og gøre private firmaer på ældreområdet helt overflødige om 10 år.

- Det er desværre ikke første gang, at vi ser sager som denne. Med vores forslag lover vi ikke, at problemet er løst i morgen. Vi mener, at det er vigtigt at prioritere på den lange bane. Det kan ikke hjælpe, at der spares på ældreområdet; det er på tide, at vi tilfører de nødvendige ressourcer, siger Kirsten Normann Andersen (SF).

Regeringen skal vågne op

Kirsten Normann Andersen (SF) har svært ved at forså, at regeringen sender et signal om, at den gerne vil de ældre, når der er minusvækst på ældreområdet. 

- De har en ældreminister, hvilket jo sender et signal om, at de går op i ældreområdet, men det har jeg lidt svært ved at se, siger hun.  

Hun understreger, at hun godt ved, at kommunerne er presset på økonomien, og at der derfor også må spares på ældreområdet.

- Jeg er ikke i tvivl om, at kommunerne gør deres bedste for at få deres budgetter til at gå op - ingen gør det med vilje. Kommunerne er også presset, og derfor ender den med at vælge de billigste tilbud, men det er altså vigtigt, at de har kvalitet for øje, når de vælger plejetilbud. 

Forslagene fremsættes i folketingssalen på torsdag. 

 Du kan se forslagene her: 

1. Skærpede krav til private leverandørers åbenhed
Der skal stilles skærpede krav til private leverandørers åbenhed. De privatansattes ret til offentlig kritik af forhold, som har betydning for borgernes sikkerhed og tryghed, skal ligestilles med de offentlige ansattes ret og pligt til samme. Kommunerne skal gives mulighed for at oprette særlige whistleblowerordninger, hvor privatansatte kan aflevere informationer om forhold, som har betydning for borgernes sikkerhed og tryghed.

2. Private firmaer skal selv hæfte ved konkurs
Alle firmaer skal stille med en bankgaranti, der dækker 3 måneders omsætning, og som udbetales til kommunen i tilfælde af konkurs eller andet ophør i utide. Garantien skal dække kommunens udgifter til akutberedskab, aflønning af personale samt til at finde anden leverandør eller tilbagekalde opgaven. Det skal konstrueres således, at garantien går uden om konkursboet. Alternativt kan det løses ved at oprette en Garantifond, som vi kender det i rejsebranchen.

3. Bedre kontrol med private firmaers økonomi
Firmaerne skal fremsende regnskaber for de seneste 5 år, oplysninger om skatteindbetalinger samt resultatlister de seneste 5 år. Samtidig skal kommunen stille krav om arbejdsklausuler, social klausuler, kædeansvar og brug af uddannet personale ved indgåelse af kontakter med private firmaer. Herved ligestilles private firmaer med den kommunale hjemmepleje ift. uddannet personale, antal studerende, løn- og arbejdsvilkår osv.

Kommunen skal have en finansiel status fra firmaet hvert kvartal (det kan fx bare være hvad der står på firmaets bankkonti mv.). For udenlandske koncerner skal kravet gælde det danske datterselskab. Samtidig skal kommunen løbende kontrollere, at man får den ydelse, som man betaler firmaet for. Alt for ofte oplever man, at kvaliteten er langt under de aftalte niveau.

4. Loft over årligt udbytte
Der er eksempler på, at selskaber spekulerer i at underbyde den kommunale hjemmepleje, hive store summer ud af virksomheden og lade den gå konkurs. Det vil vi sætte en stopper for. Der skal være et loft over det årlige udbytte: diskontoen plus et rimeligt provenu. Det skal være slut med at score kassen på offentligt finansieret velfærd. 

5. Mere individuelt tilpasset hjælp til den ældre
Kvalitetsstandarder og fortrykte pleje- og behandlingsplaner kan i praksis kun være en rettesnor for en kvalificeret indsats. Ligesom den enkelte ældre har forskellige vaner og levevis, kan der fra dag til dag opstå nye situationer, som forudsætter nye overvejelser/handlinger. Hvis den enkelte ældre skal gives mest mulig indflydelse på eget liv, skal hjælpen tilrettelægges i et tæt samarbejde med borgeren.  

Kommunerne/de private leverandører skal stille medarbejdere til rådighed, som har nødvendige uddannelsesmæssige forudsætninger for at rådgive og vejlede den ældre – ligesom medarbejderen skal have forudsætninger for at observere virkning af indsatsen.

Alle ældre bør derfor tilbydes faste hjælpere/assistenter, som har de fornødne uddannelsesmæssige kompetencer til at varetage såvel pleje som praktisk hjælp. Herunder bør der tilknyttes en fast kontaktperson, som har ansvaret for at aftaler i forhold til indsatsen kan overholdes.

Det giver både tryghed til den ældre, som oplever færre forskellige hjælpere/assistenter, og det giver en større kontinuitet og mulighed for et bedre samarbejde/medindflydelse i dagligdagen – herunder bedre mulighed for, at igangsatte behandlingsplaner/rehabilitering m.v. faktisk kan resultere i de ønskede resultater. 

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App