¨

Se billederne: Dronningen er gæst til dagens bispevielse

Dronningen er vidne til dagens bispevielse. Foto: Phillippa Maigaard - TV ØST

Lolland-Falsters Stift har fået sin første kvindelige biskop. Her kan du se billeder fra bispevielsen.

En række mere eller mindre prominente gæster er mødt op til dagens bispevielse. Den mest prominente må siges at være Hendes Majestæt Dronning Margrethe.

Derudover var der Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), og flere nationale og internationale biskopper til stede ved vielsen.

Her kan du se øjeblikkene fra før vielsen og til det øjeblik, hvor den nye biskop, Marianne Gaarden, fik sit bispekors og sin bispekåbe. 

Pia Kjærsgaard ankom sammen med sin mand til bispevielsen i Maribo. Hun var med i kraft af sin rolle som Folketingets formand. Foto: Jacob Bagge - TV ØST

Blomsterpigen stod klar til at tage imod Dronning Margrethe. Foto: Jacob Bagge - TV ØST

En lidt nervøs blomsterpige overrakte dronningen blomsterne. Foto: Jacob Bagge - TV ØST

Som en del af bispevielsen lagde tre biskopper og to assisterende præster deres hænder på hende og bad for hende. Foto: Jacob Bagge - TV ØST

På rad og række sidder biskopperne i deres smukke bispekåber. Foto: Phillippa Maigaard - TV ØST

Dronningen havde fået plads på første parket. Foto: Phillippa Maigaard - TV ØST

Marianne Gaarden bliver nu biskop ved en stor bispevielse i Lolland-Falsters Stift. Foto: Phillippa Maigaard - TV ØST

I juni vandt Marianne Gaarden bispevalget med kun fem stemmer mere end modkandidaten Christina Rygaard Kristiansen.

Marianne Gaarden overtager biskoppehvervet fra Steen Skovsgaard, der efter 12 års tjeneste har valgt at flytte til Aarhus for at skrive en ph.d.

FAKTA

  • Lolland-Falster Stift blev udskilt af Fyens Stift i 1803 og er landets mindste stift.
  • Biskoppen er stiftets øverste myndighed i kirkelige sager.
  • Der er en biskop i hvert stift, og dermed 10 biskopper i Danmark og en i Grønland.
  • Det er biskoppens ansvar at føre teologisk tilsyn med præsterne.
  • Biskoppen fører også tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, og han eller hun er på en række områder klageinstans i forhold til deres afgørelser.
  • Biskoppen er også ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og skal give tilladelse til at dispensere fra ritualer og gudstjenesteordninger.
  • Biskoppen bliver valgt af stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer.
  • For at blive biskop skal man være teologisk kandidat fra et dansk universitet, og man skal opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken.


    Kilde: Folkekirken.dk
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App