Så farligt er kemikaliet fra Maribo

Det er et stærkt giftigt kemikalie, der er forsvundet i Maribo. Beredskabet arbejder fortsat på at lokalisere det.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

3.000 liter chromtrioxid er forsvundet fra et kar i virksomheden Bar2 i Maribo, og eftersøges tirsdag formiddag af kemikalie-eksperter fra blandt andet Beredskabsstyrelsen.

Og der er tale om et meget giftigt kemikalie, der også er både meget brandbart, ætsende, rustende og miljøskadeligt.

Stoffet er normalt udstyret med tre advarsels-skilte efter EU's regler om kemikalier. Det er symbolet for meget giftigt, for stærkt brandbart (oxyderende) og for skadeligt for miljøet.

Akut giftigt og kræftfremkaldende

Chromtrioxid optages via lungerne ved indånding og via tarmen, hvis det spises. Det er akut giftigt og er stærkt ætsende på huden. Desuden kan stoffet give anledning til allergisk kontakteksem, oplyser Arbejdstilsynet i deres bekendtgørelse om stoffet.

Stoffet virker stærkt ætsende på slimhinder. Ved indånding kan der opstå sår på slimhinderne i luftvejene. Smags- og lugtesansen kan ødelægges, derudover kan indånding give kronisk bronkitis og astma.

Chromtrioxid er optaget på Arbejdstilsynets kræftliste og kan give kræftformer som lungekræft, næsekræft og kræft i bihuler. 

Beredskab bærer beskyttelsesdragter

Kemikalieksperterne fra Beredskabsstyrelsen og brandvæsenet arbejder i dag i området iklædt omfattende sikkerhedsudstyr.

Til hverdag har arbejderne i lokalet dog ikke være iklædt særligt sikkerhedsudstyr, og TV ØSTs fotograf har da også kortvarigt fået lov til at filme i rummet, hvor udslippet er sket.

Beredskabet tager dog situationen meget seriøst, og arbejder intensivt på at finde kemikalierne.

Område kan blive stemplet som forurenet

Medarbejdere fra miljøvagten i Lolland Kommune vurderer overfor TV ØST, at området omkring fabrikken må klassificeres som forurenet, hvis det ikke lykkes at fjerne de farlige kemikalier fra grunden.

I skrivende stund er det ikke lykkes at finde de 3.000 liter chromtrioxid, men medarbejdere fra beredskabsstyrelsen arbejder på at brække et trægulv i fabrikken op. Håbet er, at væsken har samlet sig i bassinger i gulvets betonmembran.