Runesten fra vikingetiden bliver lettere at se

2 runesten fra vikingetiden bliver nu flyttet indenfor på Stiftsmuseet i Maribo, så de bliver lettere at få adgang til for gæsterne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Gennem flere år har 2 runesten fra vikingetiden stået uden for Stiftsmuseet i Maribo, hvor der ikke har været direkte adgang, men det ændres nu, skriver museet i en pressemeddelelse.

- Vi har længe ønsket at få runestene indenfor på Stiftsmuseet. Udenfor har de været udsat for vind og vejr, hvilket ikke er optimalt for de gamle runesten. Derfor kan de nu opleves i forhallen på Stiftsmuseet, hvor de står smukt på det originale sort- og hvidternede marmorgulv fra 1890, som vi lige har istandsat, fortæller Finn Jensen, murer ved Museum Lolland-Falsters Drifts- og bygningsbevaringsafdeling.

De ældste stammer fra 200 e.Kr

De 2 runesten fra vikingetiden giver ved hjælp af deres inskriptioner et kort glimt af fortidens samfund og befolkning. De fortæller en historie, og vi bliver introduceret til personer og begivenheder.

Ved slutningen af oldtiden kaster de skriftlige kilder lys over landets historie i form af skriftlige rejseberetninger fra udlandet og runeinskriptioner fra Danmark. Runeskriften blev i første omgang anvendt på blandt andet ben og træ, og indskrifterne var hovedsageligt navne eller magiske ord. De ældste stammer fra omkring år 200 e.Kr., og der skulle gå 600-700 år, før runerne sås som inskription på vikingetidens berømte runesten.

7 runesten fra Lolland og Falster

I vikingetiden begyndte befolkningen at rejse mindesten/runesten over de døde - først og fremmest magtfulde personer og disses gerninger. Formålet var, at de skulle ses af så mange som muligt, og derfor blev de gerne blev malet i stærke farver og rejst ved trafikknudepunkter.

Runesten er primært kendt fra Skandinavien, hvor der alene i Danmark er fundet omkring 250. De er primært fra perioden cirka 975-1025, og der kendes 7 fra Lolland-Falster. Meget tyder på, at skikken for alvor begyndte at vinde indpas, efter at Harald Blåtand omkring 970 rejste de 2 store runesten ved Jelling.

De 7 runesten fra Lolland-Falster har alle henvisninger til personer og giver således et personligt indblik i nogle få personers skæbne og bidrager med viden om periodens familierelationer og samfund. 3 af de 7 runesten står i dag på Nationalmuseet, 2 står ved deres fundsted, og 2 har gennem en længere årrække stået ved Stiftsmuseet i Maribo, hvor de ikke har været nemme at komme til.

Sædingestenen

Sædingestenen blev fundet i forbindelse med pløjning nær et gammelt vadested ved Sædinge på Lolland. På daværende tidspunkt var stenen kløvet i 9 dele og spredt. Stenen er stadig i en dårlig forfatning, og den øverste del mangler. Inskriptionen fortæller, at stenen er rejst af storkvinden Thyra over hendes mand Krog, der - ifølge stenen - var den stærkeste af alle. På stenen kan man endvidere læse, at Krog blev dræbt i en strid mellem særsveerne (svenskerne) og syddanerne.

Skovlængestenen

Skovlængestenen blev opdaget i 1627, hvor den - ifølge kilder - lå i en stenbro mellem Skovlænge og Gurreby på Lolland. Trods et krav om indsendelse til København i 1652, lå stenen stadig i stenbroen i 1765. På et tidspunkt blev stenen flyttet til præstegården i Skovlænge, hvorefter den i 1894 kom til det nyligt åbnede Maribo Stiftsmuseum. Inskriptionen på stenen fortæller, at Astgard rejste stenen efter sin fader Jyde, som var en meget velbyrdig thegn.

Fra fredag den 31. oktober 2014 bliver der mulighed for selv at studere det gamle skriftsprog, når de 2 runesten bliver flyttet ind i den nyistandsatte forhal på Stiftsmuseet. Her vil der være rig mulighed for at komme helt tæt på de gamle sten og mærke historiens vingesus.

Se mere om Lolland-Falsters runesten her: http://www.aabne-samlinger.dk/museumlollandfalster/udforsk/vild-med-arkaeologi/syv-runesten/