Professor roser naturbørnehaver - fagligt svage børn kan få et boost af naturen

En skovbørnehave på Lolland har fået international opmærksomhed for deres leg og læring i naturen. Men ifølge en professor er det ikke godt for alle.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Skovbørnehave, naturbørnehave, udflytterbørnehave. Kært barn har mange navne, men alle har samme formål om at bringe børn tættere på naturen.

I denne uge har en skovbørnehave på Lolland trukket internationale overskrifter, efter de har haft besøg af en fransk journalist fra Le Monde og et fransk tv-hold. De var noget overrasket over, at man lader børn klatre i tårnhøje træer og snitte med knive.

Men det er da heller ikke alle børn, der har godt af at være i den type børnehave, påpeger Karen Wistoft, der er professor i sundhedspædagogik ved DPU Aarhus Universitet.

quote Pludselig ser de en frø, der hopper, eller en ko, der kælver

Karen Wistoft, professor i sundhedspædagogik ved DPU Aarhus Universitet.

- Det er ikke for alle børn, at det her er et perfekt læringsrum, men det er det for mange børn.

Uforudsigelighed i naturen er godt for børn

Naturbørnehaver defineres som børnehaver, der dagligt lægger tre til fem timer af det pædagogiske arbejde udenfor institutionen på udearealet og i nærnaturen.

For de fleste børn er det en god ting at opleve noget uforudsigeligt, og det giver naturen mulighed for.

- Pludselig ser de en frø, der hopper, eller en ko, der kælver, siger Karen Wistoft.

Forskning viser ifølge hende eksempelvis at børn, der har problemer med at deltage i undervisningen i skolen, kan have gavn af naturbørnehaver.

- Dem der ikke er så fagligt stærke, de får et boost af at komme ud og tænde bål og dyrke egne grøntsager og egen mad, for det er nogle andre færdigheder, en anden form for viden og nogle andre erfaringer, de bruger, når de er i naturen, siger Karen Wistoft.

Professoren fremhæver også, at børn med motoriske vanskeligheder og intelligente børn vil have gavn af naturbørnehaver.

- Et barn med motoriske vanskeligheder vil have gavn af at gå i en skovbørnehave, da vedkommende får et bevægelsesrum, der er anderledes. Det samme vil et barn, der er hurtig kognitivt udviklet, da der er nogle andre udfordringer, siger hun.

For frie rammer kan være forvirrende for nogle typer børn

Men for nogle børn kan en børnehave, der er rykket ud i naturen være lidt for stor en mundfuld.

- Forældre står over for en vurdering af, hvilken personlighed har mit barn? Hvad for nogle udfordringer har mit barn? Hvorvidt det bliver en succes, afhænger i høj grad af barnets personlighed.

quote De er venner på en anden måde, når de er i naturen, end når de er inde i et klasselokale

Karen Wistoft, professor i sundhedspædagogik ved DPU Aarhus Universitet

Der er også børn, der kan have problemer med at være i en skovbørnehave, mener professoren.

- De børn der har brug for faste rammer og stor forudsigelighed i deres hverdag, som børn med ADHD, siger Karen Wistoft.

- Det bliver for forvirrende og for udfordrende for dem at være i noget, hvor der er så højt til himlen, og hvor rammerne er så frie. Der er nogle børn, der har brug for en meget fast struktur omkring sig for at falde til ro og for at kunne koncentrere sig. Der er naturen ikke det bedste sted.

Børn samarbejder og socialiserer bedre udenfor

Naturen kan ifølge professoren give en ramme om noget bestemt, som børnene kan lære. Derfor er det vigtigt, at pædagogerne overvejer, hvordan de vil bruge naturen, så børnene opnår bestemte kompetencer.

- De socialiserer og samarbejder på en anden måde. De er venner på en anden måde, når de er i naturen, end når de er inde i et klasselokale, siger professoren.

Naturen kan være et godt redskab til at udvikle bestemte færdigheder hos børn

- Meget af det, der foregår derude kræver et andet samarbejde af børnene. De leger på en anden måde, de hjælper hinanden på en anden måde og tager sig af hinanden på en anden måde. Det er det, man kan udnytte som pædagog.