Nu kan du følge danmarkshistoriens største byggeprojekt direkte fra stuen

Femern A/S opsætter flere kameraer, der livestreamer fra byggeriet af den milliarddyre Femern Bælt-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Til nytår begynder Danmark byggeriet af Femern-tunnelen mellem Rødbyhavn og den tyske ø Femern.

Men arbejdet med at etablere en 500.000 kvadratmeter stor arbejdshavn ved Rødbyhavn er allerede i gang, og nu kan nysgerrige følge med i det enorme byggeri hjemme fra sofaen.

quote Det er byggeriet af Europas største arbejdshavn, Danmarks største byggeplads og i øvrigt danmarkshistoriens største byggeprojekt overhovedet

Andrew Crone-Langkjær, kommunikationskonsulent hos Femern A/S

Bygherren, Femern A/S, har nemlig opsat det første af flere webkameraer i området, der døgnet rundt skal sende direkte fra byggeriet af den cirka 18 kilometer lange tunnel, som ventes at åbne i midten af 2029.

- Vi kan godt fornemme, at der er en stor interesse for projektet, siger Andrew Crone-Langkjær, kommunikationskonsulent hos Femern A/S, og fortsætter:

- Derfor har vi indtil videre sat et webcam op, som følger arbejdet, der foregår ude i vandet ved Rødbyhavn, hvor vi bygger molerne til arbejdshavnen til byggeriet af Femern-tunnelen. Vi regner løbende med at sætte flere kameraer op, som arbejdet udvikler sig. Ved årsskiftet begynder byggepladsen og fabrikken til tunnelelementer at blive etableret, og der forventer vi også at have kameraer på, så folk kan følge med i arbejdet i området.

Koster 58 milliarder kroner

Anlægsbudgettet for tunnelen er knap 58 milliarder kroner i 2020-priser, og vil, når den står færdig, være den længste sænketunnel i verden med både dobbeltsporet motorvej med nødspor i hver retning og dobbeltsporet elektrificeret jernbane.   

- Vi regner med at pege kameraerne derhen, hvor der sker noget spændende som produktionen af tunnelelementerne, og når de bliver sejlet ud til deres bestemmelsessted. Lige nu kan man se etableringen arbejdshavnen, der vokser op af havet, siger Andrew Crone-Langkjær.

Her kan du følge byggeriet direkte.

Femern A/S vil desuden overveje at opsætte kameraer under havets overflade, så interesserede også kan følge arbejdet med at bygge tunnellen under vandet.

- Det er byggeriet af Europas største arbejdshavn, Danmarks største byggeplads og i øvrigt danmarkshistoriens største byggeprojekt overhovedet, og der har vi et ansvar for, at folk kan følge med i det arbejde. Det kommer til at påvirke omgivelserne rigtig, rigtig meget, og vi gør selvfølgelig vores bedste for at minimere de gener, der måtte være for omgivelserne. Derfor giver vi lidt igen, så folk kan følge med, siger Andrew Crone-Langkjær.

Artiklen fortsætter under billedet.

Femern-tunnelen bliver en 18 kilometer lang sænketunnel. Det bliver verdens længste sænketunnel for både biler og tog. På billedet ses arbejdshavnen, som den kommer til at se ud.
Femern-tunnelen bliver en 18 kilometer lang sænketunnel. Det bliver verdens længste sænketunnel for både biler og tog. På billedet ses arbejdshavnen, som den kommer til at se ud. Foto: Femern A/S

Femern A/S vil desuden overveje at opsætte kameraer under havets overflade, så interesserede også kan følge arbejdet med at bygge tunnellen under vandet.

Ny arbejdshavn opføres

Før selve tunnelarbejdet kan gå i gang, skal etableringen af arbejdshavnen på Lolland være færdig. 

Det er via arbejdshavnen, at råmaterialer bliver sejlet til byggepladsen. Femern A/S forventer, at havnen er færdig i slutningen af 2021. Den bliver 500.000 kvadratmeter og dermed dobbelt så stor som havnen i Rødbyhavn. 

Sådan bliver Femern-forbindelsen

I forlængelse af havnen anlægges et stort betonblandeanlæg og en stor fabrik, der skal støbe de tunnelelementer, som Femern-tunnelen bygges med. Tunnelelementfabrikken bliver en af de største fabrikker i Danmark og den største arbejdsplads på Lolland.

Når fabrikken og havnen står færdig, forventer Femern A/S at invitere interesserede indenfor på byggepladsen.

- Vi kommer til at invitere folk bag kulisserne, så vidt det er muligt i forhold til sikkerheden og den slags ting, siger Andrew Crone-Langkjær.

Tidligere analyser viser, at flere tusind mennesker vil være direkte og indirekte beskæftiget med at bygge Femern Bælt-tunnelen. 

De direkte beskæftigede hos de store entreprenører på byggeriet af Femern Bælt-tunnelen vil i overvejende grad være placeret på dansk side i og omkring Rødbyhavn.