Manglende lægedækning i yderområderne - flere og flere borgere er uden en fast læge

Flere og flere borgere står uden en fast tilknyttet familielæge. I Region Sjælland er der lige nu 45.500 borgere uden en egen fast læge.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det er middagstid og Lynge Munch har travlt med at modtage patienter i sin konsultation. Den næste i rækken er nyfødte Holly, der skal måles og vejes og tjekkes for reflekser. Hun spræller på briksen og finder sig i det hele uden så meget som et kny. 

Lynge Munch har været praktiserende læge i Nakskov siden 2016.

- Vi er i en størrelsesorden, hvor vi hilser på hinanden. Her er sådan en klassisk provinsstemning, og det kan jeg godt lide, fortæller han.

Da Lynge Munch åbnede egen praksis, fik han tilbud fra Region Sjælland om at etablere sig i det nedlagte sygehus, der nu er omdannet til Nakskov Sundhedscenter.

- Her kunne jeg starte uden nogen økonomisk startkapital og dermed også uden nogen økonomisk risiko, så tanken var sådan lidt, at skulle det vise sig, at jeg ikke kan fordrage det, jamen så risikerede jeg ikke noget, siger han.

Lynge Munch er uddannet på Odense Universitet og blev færdiguddannet som speciallæge i almen medicin i 2017.
Lynge Munch er uddannet på Odense Universitet og blev færdiguddannet som speciallæge i almen medicin i 2017. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Lynge Munch blev i Nakskov, og i dag er han fast læge for i alt 1.800 patienter.

Det er Hollys mor, Sofie Eidrup fra Søllested, glad for: 

- Det betyder rigtig meget, at det er et kendt ansigt, jeg har nemmere ved at snakke med min læge, når det er den samme læge hver gang, så man har en relation, fortæller hun. 

Holly er igennem alle undersøgelser og ligger nu trygt i barnevognen igen. 

Men faste læger som Lynge Munch er en sjældenhed i yderområderne. 

- Det er ikke, fordi de vælger Lolland fra, men de har mulighed for at vælge noget andet til, vi har en stor mængde læger, som er uddannet og etableret i storbyerne, som for størstedelens vedkommende er glade for at være der, de har deres vennekreds der, de har ægtefæller, som arbejder der og i en situation, hvor der er lægemangel og der er nok positioner at vælge mellem, så ender man ofte med at vælge noget, der er tæt på, siger Lynge Munch. 

Efterspørgsel på læger er stor

Antallet af praktiserende læger i praksis falder. Der er efterspørgsel på dem både på sygehusene og i psykiatrien. Samtidig er en stor gruppe på vej på pension, og derfor er der flere og flere borgere, der står uden en fast tilknyttet familielæge.

- Mulighederne for at vælge praksis rundt omkring er store for de praktiserende læger, så der er en større efterspørgsel, end der er udbud, og det betyder, at nogle områder har altså svært ved at tiltrække, fortæller Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi i VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Sofie Eidrup fra Søllested er glad for at have en fast læge, på den måde er det nemmere at have en relation, fortæller hun.
Sofie Eidrup fra Søllested er glad for at have en fast læge, på den måde er det nemmere at have en relation, fortæller hun. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

De Praktiserende Lægers Organisation har lavet en opgørelse. De seneste tal fra 2021 viser, at praktiserende læger i Region Sjælland har en gennemsnitsalder på 58,1 år. På landsplan er gennemsnitsalderen 55,8 år. 27,5 procent af lægerne i Region Sjælland er 60 år eller derover. På landsplan er det 22 procent af alle praktiserende læger, som er mindst 60 år.

Situationen betyder, at der i Region Sjælland er 45.500 borgere uden en egen fast læge. De er i stedet tilknyttet en såkaldt regions- eller udbudsklinik. Det svarer til 5,4 procent af regionens 838.840 indbyggere. På landsplan er tallet 1,5 procent.

Et langt sejt træk

I yderområderne - eksempelvis på Lolland - ser det dystert ud. Manglen på faste læger er desperat, for mange af de læger, der arbejder i de klinikker, som regionen enten har udbudt til private eller selv driver, er vikarer på korte kontrakter. Men ifølge Trine Holgersen, der er direktør i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland, kunne situationen have været endnu værre.  

- For år tilbage kiggede vi ind i, at cirka 108.000 borgere ville stå uden en praktiserende læge. Men gennem en række forskellige tiltag er vi lykkedes med at mindske den her udfordring, så det i dag er cirka 45.000, der har et anderledes tilbud end den traditionelle PLO-læge. Det er et langt sejt træk, og vi har mange forskellige tiltag, som bidrager til at sikre lægedækningen, siger Trine Holgersen.

Læs også
Ingen søgte ledige psykiaterstillinger - så måtte regionen gå en anden vej
Læs også
Ingen søgte ledige psykiaterstillinger - så måtte regionen gå en anden vej

Så det er lettere sagt end gjort at sikre borgerne en fast læge, noget der ellers har betydning for kvaliteten af den behandling, de får.

- Det er på ingen måde optimalt, når der ikke er en fast person, man ser som sin læge. Vi ved faktisk fra studier, at kontinuitet - det, at man møder den samme - har en betydning for den behandling og de resultater, der kommer ud af behandlingen. Men det er nu engang de vilkår, der er, siger Jakob Kjellberg. 

Trine Holgersen er direktør i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.
Trine Holgersen er direktør i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Spørgsmålet er, hvad der skal til for at løse problemerne med manglende lægedækning. Region Sjælland har forsøgt med flere løsningsmodeller, og man finder dem alle i Nakskov Sundhedscenter.

I centret er der, foruden to lægepraksisser med den traditionelle familielæge, en udbudsklinik, der er drevet af Nordic Medicare, og der er en nærklinik, som bliver drevet af regionen selv.

- Har vi områder, hvor det er vanskeligt at tiltrække læger, så vil regionen lave de tiltag, der er nødvendige for at sikre, at borgerne har adgang til en praktiserende læge, og når vi som region har nærklinikker, så har vi dem for en periode, men målet er fortsat, at der kommer læger, der har lyst til at nedsætte sig i det her område, siger Trine Holgersen. 

Lynge Munch mener, at Region Sjælland skal gøre noget helt unikt, som der ikke findes andre steder - som eksempelvis at opbygge et stærkt fagligt fællesskab:

- En eller anden form for samarbejde med sygehuset, kunne man etablere noget netværk eller noget undervisning man ikke kunne få andre steder - en direkte relation, hvor man kendte alle parter i sundhedsvæsenet, som man måske ikke har andre steder. Jeg tror, man skal ind og finde noget, der er unik fagligt, som man ikke kan tilbyde andre steder, siger Lynge Munch. 

Lynge Munch er praktiserende læge for i alt 1800 patienter. Han har etableret sig i en praksis i Nakskov Sundhedscenter.
Lynge Munch er praktiserende læge for i alt 1800 patienter. Han har etableret sig i en praksis i Nakskov Sundhedscenter. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

En løsning kunne også være at oprette helt andre typer klinikker, end man kender i dag, hvor man  samarbejder med sygehusene.  

- Noget af det, som kan være relevant på praksisområdet, det er, at vi skal se på, om vi skal satse så entydigt på PLO-klinikken, eller skal vi have en udvikling i praksis i flere spor. Det vil sige, at de klinikker, man kender med PLO lægen, de kan sagtens fint være der ved siden af nogle større offentlige klinikker, hvor man har en mere delt ansættelse mellem sygehuset og klinikken, det er nogle af de muligheder man kan kigge på, siger Jakob Kjellberg.

En løsning kunne også være at udbygge sundhedscentrene som det i Nakskov, der allerede nu tilbyder eksempelvis røntgen og blodprøvetagning, og hvor man også tænker i delte ansættelser for speciallæger: 

- Vi har en øre-, næse-, halslæge her ved siden af, som egentlig har en klinik i Nordsjælland, men som har fået lov til at have en deltidsklinik hernede. Han er her kun to dage om ugen, men det er sandelig meget bedre, end at der slet ikke er nogen øre-, næse-, halslæge, og han er meget glad for at være her. Måske kunne man lave noget tilsvarende, der er nogle lægehuse, som er store, hvor de er seks, otte, ti læger fælles om patienterne, kunne to af lægerne komme herned en enkelt dag eller to, det kunne måske være en mulighed, siger Lynge Munch.

Mange forskellige løsninger

Lige nu og her er der ikke nogen nemme løsninger, men Region Sjælland er forpligtet til at sørge for lægedækningen, og alle ideer er velkomne.

- Der kommer mange gode forslag, og det lytter vi til. Vi er så heldige, at vi har et godt samarbejde med de praktiserende læger og PLO. Det er jo dem, der har fingeren på pulsen, og ved, hvad der skal til for at skabe et godt fagligt miljø. Så vi lytter meget til gode ideer og er meget åbne overfor at afprøve nye ting og lave nogle skræddersyede løsninger, det er nødvendigt at have mange forskellige tilbud og modeller på hylden, for i vores region er der store byer og mindre byer, der er øer og alle har forskellige krav, siger Trine Holgersen.

I Region Sjælland har man også et skarpt øje på de unge læger under uddannelse, som man inviterer på sommerpraktik, så de kan lære regionen at kende. 

- Hvis man ikke kender området her, så ved man heller ikke, at det er en fantastisk spændende region med mange muligheder, siger Trine Holgersen. 

Læs også
Sygehus mangler læger - henter dem i bus fra København
Læs også
Sygehus mangler læger - henter dem i bus fra København

Lynge Munch har aldrig fortrudt sit valg om at blive i Nakskov. For ham er der mange plusser ved at være læge i Nakskov.

- Det største plus, det er i bund og grund patienterne. De er godt klar over, at her ikke er mange læger, så man har nogle meget taknemmelige patienter, og også nogle meget forstående patienter, fordi der kan være travlt her, siger han.