¨

Lollands borgmester takker nej til atomaffald

Foto: TV ØST

Rødbyhavn på Lolland er netop er blevet udpeget til at huse radioaktivt affald, men det er langt fra noget som vækker begejstring hos borgmesteren i Lolland Kommune.

 

Jorden ved Rødbyhavn kan fremover blive lager for radioaktivt atomaffald.

- Jeg må takke nej tak til den gave, som man vil give os. Det er fuldstændigt uforeneligt med det, som Lolland står for, hvor vi satser på klima- og energiløsninger og en grøn kommune, siger Stig Vestergaard.

Når Risøs tre forsøgsreaktorer i 2018 bliver revet ned, så skal i alt 5000 kubikmeter atomaffald deponeres. Ifølge GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland er jorden Rødbyhavn meget velegnet til formålet.

- Man forestiller sig, at det fede ler kan være med til at dæmme op for eventuelle udslip, som vil komme fra sådan et depot, siger Peter Gravesen, der er geolog på GEUS.

Men ifølge Lolland Kommunes borgmester vil placeringen få fatale konsekvenser.

- Det får jo en negativ image-virking for hele området. Hvis folk ikke er flygtet herfra, så vil de sikkert gøre det, siger Stig Vestergaard.

Hos borgerne i Rødbyhavn er det da heller ikke et depot med atomaffald, der står øverst på ønskelisten.

- Så vil jeg flytte. Det er ikke så rart, når man har børn, siger Lousie Cheri.

Men ifølge Risø er der intet at frygte.

- Det giver ingen risiko for de omkringboende. Det er vurderingen ud fra forstudierne. Det er så klart, at når vi skal til at placere det i en konkret lokalitet, så skal de her sikkerhedsanalyser gentages, siger Ole Kastbjerg Nielsen fra Dansk Dekommissionering, Risø.

På Christiansborg kan man godt forstå borgmesterens frustrationer.

- Der er rigtig mange gode argumenter for, hvor det ikke skal være. Dem vil vi lytte til, og vi vil prøve på at tage hensyn også til de erhvervsmæssige andre interesser, der kan være i kommunerne i forhold til profilering og branding. Men vi står tilbage med den udfordring, at vi skal finde et sted til det her affald, og vi er nødt til at finde et af de steder, hvor det miljømæssigt og sundhedsmæssigt er forsvarligt.

02:21 Luk video

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App