¨

Lolland redder buslinje: - Vi fører ruten uændret videre

Buslinje 780 mellem Nakskov station og Tårs Færgehavn fik kniven for struben af Region Sjælland. Men nu træder Lolland Kommune til.

De ellers punkterede dæk på bussen mellem Nakskov station og Tårs Færgehavn blev lappet sammen ved et udvalgsmøde i Lolland Kommune onsdag.

Her holdt Teknisk Udvalg møde, hvor buslinje 780 var på dagsordenen.

Ovenpå Region Sjællands omstridte spareplan på den kollektive trafik i regionen blev der den 30. oktober afholdt et dialogmøde mellem regionen og Lolland Kommune. Her meddelte regionen, at de ville forlænge deres andel af kørslen frem til køreplanskiftet i december 2019.

Ved udvalgsmødet onsdag skulle kommunen derfor vælge imellem fire scenarier for, hvordan de ville videreføre buslinjen fra 2020.

Man skyder bare problemet videre til kommunen, og det er jo ikke første gang i denne verden, at det er sket

Gert Mortensen (S), formand for Teknisk Udvalg i Lolland Kommune

Det var et enigt udvalg, der besluttede at videreføre buslinjen med en uændret kørsel.

- Vi har valgt scenarie 1. Og scenarie 1 er fuldstændig uændret kørsel, og det er den aftale, vi har lavet med udvalget i Region Sjælland, at vi fører ruten uændret videre. Region Sjælland betaler resten af 2018 og 2019, siger Gert Mortensen (S), formand for Teknisk Udvalg i Lolland Kommune.

Beklageligt, at regionen ikke kan finansiere ruten

Det betyder dog også, at fra 2020 skal kommunen overtage udgiften på 0,8 millioner kroner om året.

- Jeg ved ikke, om det er den bedste løsning, for det betyder jo så, at vi fra 2020 påtager os udgiften, så det har vi så halvandet år til at få klaret, siger Gert Mortensen.

- Når vi behandler budgettet fra 2020 skal vi jo tage højde for, at vi skal finansiere 0,8 millioner kroner.

Men hvorfor valgte I så scenarie 1?

- Det gjorde vi, fordi det er en regional rute. Det beklagelige er jo, at regionen ikke kan finansiere på grund af nogle andre årsager, som regeringen har pålagt regionen. Men det gør jo ikke, at behovet bliver mindre. Man skyder bare problemet videre til kommunen, og det er jo ikke første gang i denne verden, at det er sket, siger Gert Mortensen.

De fire scenarier:

Senarie 1: At viderføre buslinje 780 med uændret frekvens. Dette vil medføre en øget udgift for Lolland Kommune på 0,8 mio.kr./årligt. Budgetmæssigt har Lolland Kommune mulighed for at betale dette.

 

Senarie 2: Alternativt kan to bybuslinjer i Nakskov sammenlægges, hvorved en bybus bliver ledig. Den kan køre mellem Nakskov og Tårs og retur. Dette vil således være udgiftsneutralt for Lolland Kommune, da køreplansminutterne bruges til Tårs i stedet for til bybuskørsel.

 

Senarie 3: Jf. trafiktælling, er der meget få passagerer, som benytter bussen mellem Nakskov og Tårs Bilag 1 Det foreslås derfor, at køreplanen skal reduceres til 6 daglige afgange i hver retning på alle ugens dage. Det vil medføre en estimeret øget udgift for Lolland Kommune på 0,5 mio. kr. / årligt. Beløbet kan rummes indenfor budgettet.

 

Senarie 4: Indføre telekørsel mellem Nakskov station og Tårs færgehavn – på lige fod med Fynbus, som har telekørsel fra Spodsbjerg Færgehavn til henholdsvis Rudkøbing og Svendborg. Aftalen kan evt. indgås med Taxa. Derved spares køreplansminutter til Movia. Estimeret udgift til telekørsel vil være ca. 300,00 kr. pr. tur. I alt ca. 25.000 kr./årligt. Vælges senarie 4 vil serviceniveauet blive reduceret, da Sandby-området ikke vil blive betjent, som det gør med buslinje 780.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App