Lolland overtræder loven: Øboere får ingen døgnhjælp efter frokost

Hjemmeplejen kommer ikke hjem til beboerne på småøerne efter klokken 13.00. Lolland Kommune overtræder loven, vurderer Sundheds- og Ældreministeriet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

 - Det er en helt urimelig forskelsbehandling i forhold til andre steder. Vi har lige rettigheder i Danmark, og da jeg flyttede til øen, blev jeg ikke præsenteret for et dokument, hvor jeg fraskrev mig de rettigheder.

Sådan siger Christina Brydegaard, sygeplejerske på Fejø, til TV ØST.

quote Det er en helt urimelig forskelsbehandling i forhold til andre steder. Vi har lige rettigheder i Danmark

Christina Brydegaard, Fejø

For et år siden nedlagde Lolland Kommune døgnplejen til Fejø, Femø og Askøs ældre borgere. Det betyder, at der ikke kommer nogen hjemmepleje efter klokken 13.00. Derfor har en gruppe beboere på Fejø klaget til Ankestyrelsen over sagen, som de betegner som urimelig forskelsbehandling.

- Det er klart en dårligere standard i plejen, hvis man bor herovre. Man har sådan på fornemmelsen, at de hele tiden modarbejder, at det skulle lade sig gøre at blive ældre på Fejø, siger Michael Gundersen, der er pårørende til en ældre beboer på Fejø, som modtager hjemmehjælp fra kommunen.

Et uværdigt farvel

Tidligere på året gik det ud over Sanne og Lene Bangs far. Han var terminal patient, der ønskede at dø hjemme. Men adressen på Fejø udelukkede ham altså for den pleje, som en terminal patient på fastlandet får.

- Det har simpelthen været så hårdt og vi har ingen hjælp fået, siger Sanne Bang.

Det er blot en af de episoder, der har fået Fejøs borgere til at klage til Ankestyrelsen. Samme frustration gør sig gældende på naboøen Femø, hvor en enkel beboer har behov for ekstra pleje.

quote Det ikke er i overensstemmelse med serviceloven og den generelle lighedsgrundsætning, hvis en kommunalbestyrelse fastsætter forskellige serviceniveauer

Udtalelse fra Sundheds- og Ældreministeriet

- Mange af Femøs beboere er 70 år eller ældre og kan godt få brug for hjælpen på et senere tidspunkt, derfor er det frustrerende med den her ordning, hvor der ikke kommer en hjemmepleje efter klokken 13.00, siger Jørgen Larsen, formand for Femø Beboerforening, til TV ØST

Overtræder loven

Og nu er Sundheds- og Ældreministeriet kommet med en udtalelse, som konkluderer, at der ikke må gøres forskel blandt borgerne i Lolland Kommune.

Den udtalelse har Statsforvaltningen anmodet ministeriet om, så Ankestyrelsen har noget at forholde sig til, når de skal komme med en afgørelse i sagen. En afgørelse som ventes at komme til oktober.

I ministeriets udtalelse, som kom i denne måned, medgiver de, at Lolland Kommune handler i uoverensstemmelse med den gældende lovgivning.

- Det er Sundheds- og Ældreministeriets vurdering på baggrund af ovenstående, at det ikke er i overensstemmelse med serviceloven og den generelle lighedsgrundsætning, hvis en kommunalbestyrelse fastsætter forskellige serviceniveauer for hjælp efter servicelovens § 83 for hjælp på hhv. øer og på fastlandet i den gældende kommune, lyder det blandt andet i den skriftlige udtalelse.

TV ØST har været i kontakt med Lolland Kommune, der ønsker ikke at kommentere sagen, før der kommer en afgørelse fra Ankestyrelsen.