Lolland Kommune vil bekæmpe rotter på naturlig vis

I de mange kilometer grøft i Lolland Kommune gemmer sig tusindvis af rotter. Dem vil kommunen nu bekæmpe med rovfugle.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

På Lolland er der rotter. Mange rotter.

Kommunen har fundet ud af, at skadedyrene blandt andet gemmer sig i grøftekanter, efter de i 2014 undersøgte et 100 kilometer stort område langs veje og marker. Her fandt de 43 rottekolonier. En rottekoloni kan bestå af op mod 600 rotter, og med Lollands godt 1.000 kilometer grøftekant, så løber antallet af rotter op.

Og nu vil Lolland Kommune til at bekæmpe de mange rotter på naturlig vis – med rovfugle. Det skriver TV 2.

Efterligner elmaster

Projektet består i, at sørge for, at rovfuglene har pæle tæt på de store rottekolonier, hvor de kan sidde. Tidligere kunne fuglene sidde på lysmasterne, men de er blevet fjernet, efter elforsyningen i kommunen blev kabellagt i jorden.

- Så kan rovfuglene sidde og holde øje med området og finde mad, som blandt andet er rotteunger. I gamle dage brugte rovfuglene elmasterne til det samme, så det prøver vi nu at efterligne, siger Bent Lund, teknisk assistent i Teknik og Miljøforvaltningen i Lolland Kommune, til TV 2.

I bunden af de nye pæle skal der være fælder med mad, der skal lokke rotterne til. Når rotten forsøger at spise maden, vil den automatisk røre ved et mekanisk stempel, der slår rotten ihjel.

- Vi håber, at rovfuglene så vil vende tilbage, fordi de har fundet mad - og i stedet for de døde rotter også vil begynde at spise de levende rotter og derved hjælpe med at holde rottebestanden nede, siger Bent Lund.

Skal først have tilladelse

Ifølge flere eksperter giver det god mening på den måde at bruge naturens kræfter til at bekæmpe rotte-problemet.

Lolland Kommune skal efter dansk lovgivning først have tilladelse fra alle jordejere i de berørte områder, før de kan sætte pælene op, så derfor er de gået i dialog med Naturstyrelsen for at få lempet reglerne.