¨

Lolland Kommune svarer på kritik om det tidligere Faderhus

TV 2 udsendelsen "Guds bedste børn" handler om personkredsen omkring det tidligere Faderhus. Ruth Evensen, som i dag har skiftet navn til Kristiansen, var leder af Faderhuset frem til den officielle nedlæggelse. Foto: TV ØST

TV 2 viser onsdag den 9. januar udsendelsen "Guds bedste børn", hvor der rejses kritik af Lolland Kommunes sagsbehandling. Den svarer kommunen nu på.

TV 2 viser onsdag den 9. januar udsendelsen ”Guds bedste børn”, som bl.a. omhandler personkredsen omkring det tidligere Faderhus, og hvor der udtrykkes bekymring for en række børns trivsel.

I udsendelsen rejses der spørgsmål ved Lolland Kommunes sagsbehandling i den forbindelse, og kommunen præciserer, at man har fulgt op på og undersøgt alle oplysninger, man har modtaget. Lolland Kommune har forholdt sig til de konkrete underretninger og de enkelte børns trivsel men ikke til forældrenes religiøse tilhørsforhold.

Det skriver Lolland Kommune i en pressemeddelelse.

I udsendelsen bliver direktør Rikke Jensen spurgt til, om Lolland Kommune har modtaget underretninger. Hun anfører, at hun ikke personligt havde kendskab til sådanne, men underretningerne er modtaget og behandlet.

Hverken Lolland Kommune eller Ankestyrelsen har på grundlag af de indkomne underretninger fundet grundlag for at foretage sig yderligere. Da der er tale om personsager, kan Lolland Kommune ikke oplyse yderligere om sagsbehandlingen.

Lolland Kommune har modtaget og behandlet underretninger

Lolland Kommune har udsendt en kort oversigt over Lolland Kommunes behandling af børnesagerne i henholdsvis 2018 (hvor sagsbehandlingen er fundet sted efter optagelsen af den viste udsendelse) og 2016:

Forløb - 2018

7. juni: Lolland Kommune modtager underretninger vedrørende en række børn, hvor der er udtrykt bekymring for børnenes trivsel og udvikling.

Lolland Kommune tager samme dag kontakt til politiet med henblik på vurdering af underretningsmateriale. Endvidere kontaktes VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) med henblik på faglig sparring.

8. juni: Aftalt med VISO at de bistår Lolland Kommune med vurdering af underretningernes indhold.

Dialog med Ankestyrelsen, der oplyser at de på baggrund af henvendelsen fra Børns Vilkår behandler underretningerne i Ankestyrelsen.

15. juni: Orientering fra politiet om, at politiet ikke mener, der er tale om en strafbar handling ud fra det materiale, de har gennemgået.

18. juni: Ankestyrelsen oplyser over for Lolland Kommune, at de vil bede Lolland Kommune om en redegørelse i hver enkelt sag.

20. juni til primo september: Hver enkelt sag behandles i Lolland Kommune. Udtalelser indhentes, der gennemføres samtaler med børn og voksne. To VISO-specialister inddrages i forhold til vurdering af underretningsmateriale.

Ankestyrelsen behandler sagerne sideløbende med Lolland Kommune.

Der er overensstemmelse mellem Lolland Kommunes vurdering/intervention og Ankestyrelsens vurdering og handling.

Forløb - 2016

Lolland Kommune modtog underretning vedrørende et antal børn. Underretningen blev socialfagligt vurdereret, og Lolland Kommune fandt ikke, at der forelå oplysninger, der gav anledning til yderligere handlinger. Lolland Kommune kunne konstatere, at en række børn var udvandret med én eller begge forældre, men der forelå ikke oplysninger der gav anledning til underretning af myndigheder i nye opholdslande – en vurdering der blev foretaget i samråd med politiet.

Lolland Kommune har i forløbet haft et tæt samarbejde med relevante myndigheder, og det kan konstateres, at Ankestyrelsen, VISO og Politiet grundlæggende vurderer sagen på samme måde.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App