Lokomotivfører afværgede togulykke

Lokaltog A/S udsættes for hård kritik fra Havarikommissionen - kun en lokomotivførers hurtige reaktion forhindrede en jernbaneulykke på Lolland.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det var mørkt, og toget var forsinket.

Heldigvis undrede lokomotivføreren sig over to lygter, der kørte meget tæt på skinnerne på togstrækningen mellem Maribo og Sakskøbing.

Kun fordi han resolut slog nødbremsen til, blev en kollision mellem et IC2-lokaltog og en gravemaskine forhindret for præcis et år siden.

Med gnister fra bremserne lykkedes det at bringe toget til standsning. Ifølge lokomotivføreren var her kun en halv meter tilbage før gravemaskinen var blevet ramt.

Hændelsen fandt sted den 8. december 2021 klokken 07.38, da en overbebyrdet medarbejder med ansvar for togstrækningerne gav tilladelse til, at gravemaskinen måtte passere sporene i forbindelse med grøftegravning langs skinnerne på strækningen.

Læs også
Kunne være endt i katastrofe - tilfældigt at tog ikke kolliderede
Læs også
Kunne være endt i katastrofe - tilfældigt at tog ikke kolliderede

Hverken føreren af gravemaskinen, lokomotivføreren eller de mindst 70 passagerer i toget kom noget til ved hændelsen, og der skete hverken skade på materiel eller på skinner - men føreren af gravemaskinen nåede at springe for livet fra gravemaskinen, ligesom lokomotivføreren i lokaltoget havde forberedt sig på en kollision med den store entreprenørmaskine. Han var efter hændelsen meget rystet, fremgår det af radiokommunikationen, der offentliggøres i rapporten.

'Det er Havarikommissionens vurdering, at hændelsen under lidt andre omstændigheder kunne have medført en alvorlig ulykke, samt at lokomotivførerens reaktion i sidste øjeblik var årsagen til, at der ikke skete en kollision", hedder det i rapporten.

Hård kritik

Havarikommissionen har siden undersøgt hændelsen grundigt, og retter nu hård kritik mod Lokaltog A/S, der driver togene på strækningen.

Selskabet har nemlig ikke indarbejdet Banedanmarks sikkerhedsprocedurer, når maskiner skal krydse banen - og der var samtidigt lagt alt for mange opgaver over på den ene medarbejder, der står for sikkerheden på hele to togstrækninger i Lokaltogs rutenet. 

'Hverken stationsbestyreren eller SR-arbejdslederen overholdt reglerne for kortvarige sporspærring omkring stedlig dækning (brug af kortslutningsstrop). Sporspærringen blev aftalt/etableret samtidig med, at der var et tog på vej til Maribo fra Sakskøbing, mens stationsbestyreren samtidig var optaget af andre opgaver på Lollandsbanen og Østbanen', hedder det i rapporten.

Lokaltog A/S burde i stedet have gjort mere ud af forberedelsen til opgaven, så medarbejderen ikke skulle improvisere transporten af gravemaskinen over skinnerne midt i den i forvejen meget travle morgentrafik, skriver kommissionen i rapporten.

Læs også
Togfører hædret for at redde menneskeliv ved ulykke på Storebælt
Læs også
Togfører hædret for at redde menneskeliv ved ulykke på Storebælt

Her fremhæves det også, at man netop havde skiftet signalsystem på strækningen, hvilket tilføjede både forsinkelser og en lang række ekstra arbejdsopgaver for den medarbejder, der tog sig af signalerne på strækningen.

Lukkede gal strækning

Den konkrete hændelse skete, fordi medarbejderen midt mellem en række andre opgaver kom til at klikke forkert, og lukkede en forkert skinnestrækning for togtrafik, da gravemaskinen skulle passere - og Banedanmarks anbefalinger om at bruge en såkaldt kortslutningsstrop på skinnerne samtidig ikke blev overholdt.

Kortslutningsstroppen ville automatisk udløse et rødt lys for toget, der var på vej - men fordi sikkerhedsproceduren ikke blev overholdt, var der ingen signaler, der fortalte lokomotivføreren om problemer forude på strækningen.

Læs også
Endelig rapport ligger klar - manglende låsning var årsag til togulykken på Storebælt
Læs også
Endelig rapport ligger klar - manglende låsning var årsag til togulykken på Storebælt

Heldigvis havde lokomotivføreren tidligere på dagen set gravemaskinen arbejde i området, og han var derfor ekstra opmærksom, da han kørte på strækningen med omkring 100 kilometer i timen.

Da sikkerhedsmedarbejderen kaldte toget for at fortælle om andre problemer, så fik han den chokerende melding, som Havarikommissionen offentliggør i deres rapport.

Ingen personer kom noget til ved hændelsen, der dog udløser fire anbefalinger fra Havarikommissionen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lokaltog A/S.