Kommuner på stribe skærer i hjemmeplejen - nu går ministeren ind i sagen

Et enormt pres på kommunerne betyder, at mange har skåret i hjemmehjælpen hos de ældre. Ministeren indkalder nu til krisemøde.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Mange ældre borgere i regionen risikerer at komme til at leve med lidt mere skidt i hjørnerne, end de er vandt til. 

Fem ud af regionens 12 kommuner melder, at de er nødt til at prioritere i ældreplejen, fordi de simpelthen ikke har mandskab til at dække opgaverne. Det gælder Lolland, Vordingborg, Ringsted, Sorø og Kalundborg Kommuner.

Senest har sygemeldinger og isolation i forbindelse med coronasmitte gjort presset endnu større.

quote I forgårs manglede vi fem aftenvagter ud af syv. Det siger lidt om det

Søren Wollesen, ældre- og sundhedschef, Lolland Kommune

Lolland Kommune har meldt ud, at især medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet er pressede af corona. En stor del af medarbejderne er sendt hjem, fordi de er smittede, eller fordi de er i isolation. Derfor kan enderne ikke nå sammen.

- Jeg kan ikke give tal på det. Men jeg kan sige som et eksempel, at i forgårs manglede vi fem aftenvagter ud af syv. Det siger lidt om det. Og på dagvagterne er der mandefald i de fleste teams. Så de løber stærkt de medarbejdere, der er tilbage, siger Søren Wollesen, der er ældre- og sundhedschef i Lolland Kommune.

Personalemanglen betyder, at kommunen er nødt til at skære ned på servicen hos de ældre. Det kan både være på rengøring og på antallet af bad.

- Vi kan se, at vores sygefravær, og i det hele taget fravær af personale, i nogle teams er temmelig voldsom lige nu. Det gør, at de hænder, der er tilbage, de skal koncentrere sig. De bliver nødt til at prioritere de opgaver, der er vigtigst. Og det er de sundhedsfaglige opgaver. 

- I den her situation, vi er i nu, kommer vi til at springe over rengøringen. I Lolland Kommune i hjemmeplejen er det hver tredje uge, så kan man altså risikere at få sprunget en rengøring over. Det vil sige, at så går der fem til seks uger, inden de ser os lave rengøring i hjemmet igen, siger Søren Wollesen.

Kan være lovbrud

Det kan dog være et brud på loven, når kommuner skærer i ældres hjemmepleje uden at foretage en individuel vurdering først.

quote Jeg er meget bekymret for, at det går ud over de ældre. At så bliver de endnu mere svage og ryger ned i et sort hul, fordi lige pludselig kommer der ikke nogen til dem

Inger Jørgensen, formand for Ældre Sagen i Maribo-Holeby-Rødby

Det mener i hvert fald Ældre Sagen, der nu går i rette med en række kommuner i vores område, der på grund af coronapres og personalemangel har været nødt til at skære i hjemmehjælpen i kommunen. De vil have Ankestyrelsen til at undersøge, om kommunernes handling er lovlig.

- Servicen er ikke for god i forvejen. Og de skal have plejen og et værdigt liv, også når man bliver ældre. Og det kan man ikke få, hvis man begynder at sætte plejen ned, siger Inger Jørgensen, der er formand for Ældre Sagen i Maribo-Holeby-Rødby.

- Jeg er meget bekymret for, at det går ud over de ældre. At så bliver de endnu mere svage og ryger ned i et sort hul, fordi lige pludselig kommer der ikke nogen til dem.

Minister går ind i sagen

Ifølge Social- og Ældreminister Astrid Krag (S) står kommunerne i en akut situation, og har indkaldt til krisemøde om sagen.

- Jeg har mandag indkaldt sektorpartnerskabet for ældreplejen for at se, hvad vi kan gøre for at hjælpe i denne akutte situation. Her og nu er det afgørende at skærme de ældre, og sørge for at de får den omsorg, som de har brug for, siger hun.

Læs også
Mindre rengøring hos ældre - hjemmeplejen mangler hænder

Hun siger, som Ældresagen, at der skal ligge en individuel vurdering bag kommunernes valg.

- Man må ikke skære de ældre over en kam, der skal være en individuel vurdering til grund for at skære i hjemmehjælpen. Men nu må vi se på, hvad vi tidligere har gjort i pandemien, og høre, om kommunerne har idéer til, hvad vi kan gøre for at løse den akutte situation lige nu, siger hun.

Hun peger samtidig på, at ældreplejen som udgangspunkt allerede er presset. Der er dog afsat penge både i år og til næste år i finansloven for at hjælpe kommunerne med at ansætte flere i ældreplejen.

Lavere end en normal weekend

I Sorø Kommune genkender de udfordringerne fra Lolland.

- Vi kan ikke skaffe personale. Og vi kan ikke skaffe vikarer. Derfor er vi nødt til at se på hvilke opgaver, vi er nødt til at løse, og hvilke vi kan lade ligge.

quote Vi har mange medarbejdere, der enten har børn syge, selv er syge eller er nærkontakt til andre. Og så må vi undvære dem nogle dage. Det betyder, at vores ældrepleje mangler rigtig meget personale

Søren Ole Sørensen, direktør, Ældre og Sundhed, Kalundborg Kommune


Sådan siger formanden for Social og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune, Lars Schmidt (K), efter Sorø Kommune som en række andre kommuner har været nødt til at drosle ned for hjemmeplejen til ældre - selvom de ældre er visiteret til hjælpen.

Og det er helt nødvendigt, siger Søren Ole Sørensen, der er direktør i Kalundborg Kommune for Ældre og Sundhed.

- Vi er hårdt ramt af corona. Jeg tror vi har landets fjerdehøjeste smittetryk. Det smittetryk gør, at vi har mange medarbejdere, der enten har børn syge, selv er syge eller er nærkontakt til andre. Og så må vi undvære dem nogle dage. Det betyder, at vores ældrepleje mangler rigtig meget personale i øjeblikket, siger han.

Læs også
Corona rammer ældreplejen: - Vi er pressede

Søren Ole Sørensen fortæller, at bemandingen i øjeblikket er lavere på hverdage, end den typisk ville være i weekenden - og det betyder, at mange opgaver må udskydes på ubestemt tid.

Det kan både være opgaver som rengøring - men også tid til almindelig samtale og måske hjælp til et bad, hvis det kan undværes.

- Medarbejderne løber rigtig, rigtig stærkt, og de trækker et kæmpe læs, dem der er på job. Og som virus spredes i øjeblikket, så ser det jo ikke ud til, at det ændrer sig foreløbig. Vi kan i kommunerne sende nogen hjem og arbejde mere - men det kan vi ikke på ældreområdet. Her har vi brug for alle ansatte, siger han.

DF: Kommuner burde have handlet forlængst

På Christiansborg mener Dansk Folkepartis social- og ældreordfører, Karina Adsbøl, at man skulle have handlet i kommunerne for længe siden, for at være klar til at løse coronasituationen nu.

- Alle har jo vidst at coronasitruationen ville spidse til til vinter. Det er dybt bekymrende, at vores ældre medborgere ikke kan se frem til at modtage den hjælp, som de har brug for, siger hun.

Hun mener, at kommunerne må tænke ud af posen for at løse problemet. 

- Vi er nødt til at finde alternative muligheder for at løse det - for eksempel ved at lade private virksomheder hjælpe med rengøringen, så der kan frigøres hænder til at tage sig af omsorgen. Det duer bare ikke at sige, at det ikke kan lade sig gøre, siger hun.