Kommune er i tænkeboks - overvejer at melde fjernvarmeselskab til politiet

Lolland Kommune overvejer at melde Maribo Varmeværk til politiet, efter fjernvarmeselskabet fra natten til lørdag overtog varmeproduktionen til fjernvarmenettet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der strømmer ikke længere varme i rørene fra Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk til kunderne i Maribo.

Det blev en af de mange konklusioner på et såkaldt kreditormøde fredag, hvor en plan for rekonstruktion for Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk blev diskuteret.

Mødet endte uden en endelig afklaring af status for Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk - men allerede fra midnat natten til lørdag lukkede kraftværket for varmeforsyningen til Maribo Varmeværk, der derefter selv har forsynet varmekunderne med varme i rørene.

Problemet er imidlertid, at varmen kommer fra et anlæg, der ikke er godkendt til at være den egentlige varmekilde i byen. Derfor vil Lolland Kommune nu undersøge, hvad der nu skal ske i sagen. 

Det oplyser direktør Bjarne Hansen fra Lolland Kommune, der har ansvaret for teknik og miljømyndigheden i kommunen.

- Vi skal reagere på, at de bruger anlægget på en måde, som vi ikke har godkendt som varmeplanmyndighed. Men hvad vi præcist gør, er noget, vi afgør i næste uge, siger han til TV2 ØST.

Kompliceret juridisk strid

Han sammenligner sagen med en byggesag, hvor en bygherre fraviger den byggetilladelse, der er givet.

Striden om varmeværket er en juridisk kompliceret strid om justeringer af priser fra varmeforsyningen, der hidtil har leveret varme til Maribo Varmeværk og Sakskøbing Fjernvarme, der derefter har distribueret det til forbrugerne. 

Den gamle prisaftale var ifølge kraftværket ikke længere en lovlig mulighed for værket, da tilskud var faldet væk, og forhandlinger om en ny aftale løb ud i sandet. For at komme ud af den gamle prisaftale valgte Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk før jul at bede om at blive rekonstrueret - det, som tidligere blev kaldt en betalingsstandsning.

Bruger værk imod godkendelse

Fjernvarmeværkerne har kritiseret kommunen og det kommunalt ejede selskab REFA, der ejer Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk, for magtmisbrug. Men det protesterer Bjarne Hansen kraftigt imod.

- Vi er som kommune som sådan ikke involveret i denne strid. Den står mellem de to parter, og det vil jeg ikke blandes ind i. Men jeg skal som varmeplanmyndighed føre tilsyn med teknik og drift på varmeværkerne i kommunen, og her er det et problem, hvis godkendelserne ikke bliver overholdt. Men Maribo har fået en godkendelse af deres anlæg i 2016, og den skal vi nu se på, om de overholder, siger han.

Er der tale om et brud, kan påbud og en anmeldelse til politiet komme på tale.

Ved godkendelsen i 2016 blev anlægget i Maribo godkendt til at producere varme ved spidsbelastningssituationer og som et reserveanlæg ved driftsforstyrrelser på kraftvarmeværket. Nu kører værket imidlertid såkaldt grundlast, hvilket betyder, at det står for den fulde opvarmning af radiatorerne i byen, og her vil kommunen nu undersøge, om kravene er overholdt.

Ved mødet fredag blev der lavet en midlertidig aftale om varmeforsyning af radiatorerne i Sakskøbing mellem kraftvarmeværket og Sakskøbing Forsyning i foreløbig en uge mere.