¨

Kog vandet

Foto: TV ØST

170 forbrugere ved Købelev Vandværk på Lolland bør koge vandet inden brug. Drikkevandet er forurenet med bakterier. Advarslen kommer fra Lolland Kommune.

Kogeanbefaling er indført i forsyningsområdet for Købelev Vandværk. Det sker fordi, kommunen i dag  har modtaget analyseresultater fra laboratoriet, der viser en bakteriologisk forurening i drikkevandet.

Der er tale om små værdier, som dog ikke må forekomme i drikkevand, og derfor arbejdes der kraftigt på at få afdækket årsagen hertil.

Embedslægeinstitutionen oplyser, at såfremt der er opstået sygdom i forbindelse med forureningen grundet indtagelse af ikke kogt drikkevand, skal man søge læge.

Brugerne der er berørt bor på følgende veje:

- Boelsvej 1 til 71
- Bymøllevej
- Harpelundevej 1 til 42
- Nøjsomhedsvej
- Jesbyvej 1 til 13
- Købelevvej 1 til 17
- Marrebækvej 50 til 66
- Oddevej 1 til 116
- Provstegårdsvej
- Præstegårdsvej 30 til 55
- Roløkkegård
- Skelstrupsvej
- Skovbøllevej 1 til 10
- Vensholmvej 20 til 43

På Lolland Kommunes hjemmeside er der nu lagt information om hvilket område der er berørt af forureningen og kogevejledning: http://www.lolland.dk/Nyheder/Nyheder.aspx?M=News&PID=5724&NewsID=2231

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App