Hvert femte tilflytterbarn på Lolland-Falster har problemer

Tilfredshed med ny ordning på Lolland-Falster: Sundhedsplejersker tager på fast besøg hos tilflytterfamilier med børn under fire år.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I et forsøg på at sikre, at børn på Lolland og Falster trives så godt som muligt, har Region Sjælland og de to kommuner, Guldborgsund og Lolland, slået sig sammen om en ny ordning.

Siden januar 2019 har sundhedsplejersker besøgt tilflytterfamilier med børn under fire år. Og det ser ud til at være godt givet ud.

Det viser sig nemlig, at næsten hver femte af de børn, sundhedsplejerskerne har besøgt siden nytår 2019, har problemer med enten hørelse, syn, social kontakt eller motorik.

Og hele 16 procent af de tilflyttede børn er ikke alderssvarende, når det kommer til sproglig udvikling.

Ikke alle bliver vaccinerede

Trine Lund er en af de sundhedsplejersker, der kører ud til familierne. Hun fortæller, at sundhedsplejerskerne kigger efter flere ting, når de er ude ved familierne.

quote Der kan være mange årsager til, at man ikke kommer til læge, men det er primært fordi man mangler overskud

Trine Lund, sundhedsplejerske, Lolland Kommune.

- Vi kigger blandt andet efter, hvordan barnet har det, og hvordan det udvikler sig motorisk og sprogligt, siger hun.

Nogle af de ting, sundhedsplejerskerne også tjekker, er, om børnene er blevet vaccineret, og om de kommer til de lægetjek, de skal.

Tal fra de første 18 måneder med indsatsen viser, at otte procent af tilflytterbørnene ikke er vaccinerede. Ofte handler det om, at familierne ikke får bestilt tid hos deres læge.  

- Der kan være mange årsager til, at man ikke kommer til læge, men det er primært fordi, man mangler overskud, fortæller Trine Lund.

Nogle bor i usunde boliger

Sundhedsplejerskerne har også et øje på, hvordan familierne bor. Der kan være familier, hvor de ikke har opdaget, at der er skimmelsvamp i deres boliger, eller det kan være, at familierne bor for koldt.

quote Det kan også være vejen ind i systemet, hvis der er børn, der endnu ikke er skrevet op til vuggestue eller dagplejer

Trine Lund, sundhedsplejerske, Lolland Kommune.

- Vi kigger efter varmekilder eller mangel på samme, fortæller Trine Lund.

I et enkelt af tilfældene var den bolig, som tilflytterfamilien boede i, så dårlig, at det nu er endt som en sag for kommunen at finde en passende bolig til dem. 

- En bolig skal ikke være usund at bo i, siger Trine Lund.

Sundhedsplejerskens besøg kan blandt andet give anledning til en henvisning til en speciallæge. Men det kan også være en hjælp til at blive en del af det samfund, man er flyttet til, fortæller Trine Lund. 

- Det kan også være vejen ind i systemet, hvis der er børn, der endnu ikke er skrevet op til vuggestue eller dagplejer.

- Vi prøver også at udbrede kendskabet til lokalområdet og fortælle, at her kan du gå til gymnastik, og her kan du gå til svømning, forklarer hun.

Stor ulighed i sundhedssystemet

De veluddannede får det stadig bedre og lever længere, mens de lavtuddannede med lav løn bliver sygere, dør tidligere og får også dårligere hjælp undervejs i sundhedsvæsenet.

Det blev slået fast i en ny, stor rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, som blev offentliggjort onsdag.

I Region Sjælland er der områder, som er særligt udfordrede, hvor der blandt andet bor mange kronisk syge, fortæller Heino Knudsen (S), der er formand for regionsrådet i Region Sjælland.

- Det er ikke fordi man bliver mere eller mindre syg af at bo i Region Sjælland, men det handler om de flyttemønstre, vi har i Danmark, siger regionsrådsformanden.

- Det er også derfor, vi har fokus på det her, siger Heino Knudsen.

Han fortæller, at regionen blandt andet har ansat socialsygeplejersker på hospitalerne, der kan hjælpe ressourcesvage borgere, når de for eksempel skal hjem i egen bolig efter at have været indlagt på en akutafdeling.

- Det er også en anerkendelse af, at der er patienter, som har brug for andet end den kliniske og medicinske behandling, siger han.

Undersøgelsen fra Statens Institut for Folkesundhed viser blandt andet, at der er en markant overvægt af danskere med to eller flere forskellige sygdomme blandt de kortuddannede.