¨

Har succes med jobindsats - men den sociale byrde er stadig tung på Lolland

Vibeke Grave (S): - Situationen på arbejdsmarkedet har løsnet sig,  og der er kommet flere job i Lolland Kommune. Foto: Frederik Thorup - TV ØST

Ledigheden er faldet på Lolland, men den er stadig høj. Men hvis ikke kommunen havde sat ind, ville det se helt sort ud, lyder det fra udvalgsformand.

Lolland Kommune er inden for de seneste seks år lykkedes med at få flere borgere i job.

Faktisk er det den kommune i hele landet, hvor ledigheden er faldet mest. Siden 2012 har Lolland kommune reduceret antallet af ledige med 53 procent, viser tal fra Dansk Industri.

Det er klart, at når man får en arbejdsplads som Vestas med cirka 400 nye jobs, betyder det jo rigtig meget

Vibeke Grave (S), formand for Arbejdsmarkedsudvalget

Det er der mange forskellige årsager til ifølge formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i kommunen, Vibeke Grave (S). Nogle af dem hedder Femern-tunnelen, Storstrømsbroen og MHI Vestas.

- Situationen på arbejdsmarkedet har løsnet sig,  og der er kommet flere job i Lolland Kommune. For eksempel er Vestas er kommet til i den periode, og det har været godt for vores arbejdsmarked, siger hun.

Fakta:

  • Ledighed er i dette tilfælde bruttoledighed, det vil sige antallet af fuldtidsledige. Der er borgere, der ikke er i arbejde og modtager dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.
  • Lolland er den kommune i hele landet, som har nedbragt ledigheden mest over de seneste seks år. I november 2012 var der 1.734 ledige i kommunen, og i november 2018 var der 820 ledige. Det betyder, at antallet er ledige er blevet reduceret med 914 fra 2012 til 2018. Det svarer til en reduktion på 53 pct.

Ligger stadig over landsgennemsnit

Tal fra Dansk Industri viser, at ledigheden i Lolland stadig ligger over landsgennemsnittet, men at ledighedstallet er faldet meget mere end i resten af landet. Ledigheden i Lollands Kommune er faldet fra 9,9 procent i 2012 til 5,1 procent i 2018. I samme periode er ledigheden på landsplan faldet fra 6 til 3,9 procent.

- Der er opstået nye jobs, og samtidig har vi forsøgt at få vores borgere i spil i forhold til forskellige anlægsarbejde med Femern og andre nye virksomheder. Det er klart, at når man får en arbejdsplads som Vestas med cirka 400 nye jobs, betyder det jo rigtig meget. For os var det også et geografisk godt sted, fordi det gav den vestlige del af Lolland nyt ild, siger Vibeke Grave.

Byggeriet af Femern-tunnelen og Storstrømsbroen har også ført til, at flere borgere i Lollands Kommune er kommet i arbejde.

- Vi prøver at absorbere i forhold til vores lokale arbejdspladser. Hvis man kigger på Femern, har vi noget i gang på nuværende tidspunkt. Det samme har vi med Scandlines. Med dem holder vi en mødedag, hvor folk kan få et møde med Scandlines og blive skrevet op til sæsonarbejde, sige Vibeke Grave.

Millioner til ny investeringsstrategi

Ifølge formanden for arbejdsmarkedsudvalget er det et sammenspil mellem et mere givtigt jobmarked og kommunens initiativer, der har ført til at Lolland Kommune er lykkedes med at knække kurven i forhold til ledige.

- Vi har hvert år investeret fem millioner kroner mere i det, vi kalder en investeringsstrategi, siger udvalgsformand Vibeke Grave.

Vi har sat nogle på efteruddannelse og opkvalificering på det tidspunkt, og de kom i arbejde alle sammen

Vibeke Grave (S), formand for Arbejdsmarkedsudvalget

Byrådet vedtog i 2015 en investeringsstrategi for perioden 2015 til 2017, der skulle medvirke til at gøre borgere på overførselsindkomst jobparate eller parate til en ordinær uddannelse på SU-lignende vilkår. De penge er blandt andet gået til at ansætte mere personale i jobcentrene.

- Vi har for eksempel haft en bankrådgiver, der kunne hjælpe folk med deres gæld, og vi har haft en form for psykologsamtaler, hvor der har været den tid til rådighed, der skal til for at få udredt relevante personer, siger Vibeke Grave.

Pengene er i den seksårige periode er også blevet brugt til opkvalificering og efteruddannelse af kommunens borgere.

- Vi har sat nogle på efteruddannelse og opkvalificering på det tidspunkt, og de kom i arbejde alle sammen. Der har været anlægsarbejdere til vindmølleparker og sygehusbyggeri, hvor vi har kvalificeret op, siger Vibeke Grave.

Lolland Kommune er også et af de steder, hvor man har fået flest ansatte ud på sociale vilkår.

- Vi har haft nogle arbejdsgivere, der har været rigtig gode til at tage den arbejdskraft, der måske ikke lige kan levere 37 timer om ugen. Vi har fået mange i flex-job og i praktik. Også i forhold til flygtninge har vi også fået mange i beskæftigelse, siger udvalgsformand Vibeke Grave.

Stadig mange på overførselsindkomster

Men Lolland kommune har stadig store udfordringer, og ledighedsprocenten ligger fortsat over landsgennemsnittet. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 31,9 procent af befolkningen er på offentlig forsørgelse, når SU-modtagere ikke medregnes.

Hovedstadsområdet vælter rundt i penge, fordi de har de stærke skatteydere og et stærkt boligmarked

Vibeke Grave, formand for arbejdsmarkedsudvalget

- Lolland kommune har stadig nogle udfordringer. Vi har en procentvis større del af befolkningen på overførselsindkomster. Det er blandt andet fordi, vi har mange førtidspensionister - og det er ikke dem, vi sender ud på arbejdsmarkedet. Det betyder, at vores ledighedstal automatisk vil blive anderledes. Men hvis vi ingenting havde gjort siden 2012, ville det have set meget værre ud.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kommunens investeringsstrategi er en af årsagerne til, at det går fremad, siger Vibeke Grave (S). Foto: Frederik Thorup - TV ØST

Guldborgsund og Lolland er de kommuner i landet, der har flest tilflyttere på offentlig forsørgelse, viser tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge udvalgsformanden er den sociale eksport den helt store synder. Hvis ikke Lolland Kommune havde igangsat deres investeringsstrategi og samtidig modtaget den sociale eksport, ville det se helt sort ud, mener hun.

- Vi får måske i omegnen af 100 borgere om året, som ikke har andet end deres 9. klasse med sig, hvis de endda har den. Dem har kommunen til opgave at opkvalificere. Vi har også et stort antal af førtidspensionister. Det skyldes ikke kun social eksport, men det handler også om, at vi har et billigt boligmarked, siger Vibeke Grave.

Tal fra Danmarks Statistik viser desuden, at Lolland Kommune er det sted i landet, der har den største andel af unge på uddannelseshjælp med 9,1 procent.

- Vi skal måske fordele lidt, hvem der skal betale hvad. For vores skatteborgeres penge slår ikke helt til. Og det synes vi, lovgivningen lægger op til, som den er i dag. Hovedstadsområdet vælter rundt i penge, fordi de har de stærke skatteydere og et stærkt boligmarked. De har nogle til at løfte den sociale byrde, imens vores andel til at løfte byrden, er blevet mindre.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App