¨

Forbudt at betale egen ferie

Foto: TV ØST

Efter at reglerne er blevet indskærpet må handicappede Brian Bithsz ikke længere selv betale for at få en hjælper med på sommeferie. Nu er ferien aflyst.

Brian Bithsz fra Maribo drømmer om at komme på sommerferie i Nordjylland, men det kan ikke lade sig gøre på grund af en paragraf i serviceloven. Da han lider af muskelsvind har han brug en personlig hjælper, der kan tage med ham på ferie. Han betaler gerne selv sin hjælpers løn, men loven siger, at han ikke må. Derfor er han tvunget til at blive hjemme i sin lejlighed i sommerferien.

- Det er jo at fratage mig retten til at tænke og handle selv. Jeg er jo ikke umyndiggjort, og så vil jeg jo gerne have lov til at bestemme om jeg vil bruge mine penge på den ene eller den anden måde, siger han.

Drømmen er at komme på sommerferie ved Vesterhavet er langt væk efter, at Socialministeriet har indskærpet over for kommunerne, hvordan reglerne på området skal tolkes.

Før 2014 var det normalt, at handicappede på kommunale bosteder selv betalte lønnen til den personlige hjælper eller pædagog, der tog med dem. Men socialministeriet slog på baggrund af en sag fra Jylland fast, at handicappede, der bor på et kommunalt bosted, ikke må betale personalet fra bostedet for at tage med på ferie.

- Hvorfor betaler du så ikke bare nogen andre for at tage med dig på ferie?

- Jeg vil gerne have nogen med, der kender mig i forvejen og kender mine behov. Det gør nye folk ikke, og det tager lang tid at lære folk op, siger Brian Bithsz.

Holger Rud, der er formand for Dansk handicap forbund på Sydhavsøerne, mener, at de nye indskærpelser rammer de handicappede, der bor på kommunale bosteder, hårdt:

- Alle mennesker vil jo gerne kunne bestemme over deres eget liv, og det gælder selvfølgelig også for handicappede. Det her betyder, at de ikke kan tage på ferie, altså noget som alle andre gerne vil kunne gøre, siger han.

Vi ville gerne have talt med socialminister Manu Sareen i dag, men det var ikke muligt at få en kommentar fra ham. I en mail fra Socialministeriet oplyses det, at han i januar har sendt et orienteringsbrev, hvor han indskærper overfor kommunene, at de har pligt til at forbedre den enkeltes muligheder for livsudfoldelse. I øvrigt har regeringen i efteråret sammen med satspuljemidlerne afsat knap 40 mio. kr. over 3 år til en ansøgningspulje til kommunerne, som kan bruges til at udvikle deres arbejde med, hvordan de kan tilbyde ledsagelse og aktiviterer. Den bliver udmøntet her i foråret. 

03:54 Luk video

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App