Fokus på ernæring hjælper ældre med at holde vægten

I Lolland Kommune har de succes med at få ældre borgere til at holde vægten, så risikoen for at blive svagere, mere udsat for sygdom og for at få forringet deres livsglæde mindskes.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Lolland Kommune har siden august 2014 arbejdet systematisk med at nedbringe antallet af plejecenterbeboere, som oplever et uplanlagt vægttab. Effekten af indsatsen er tydelig: Nu er der kun 9,6 procent af borgerne på kommunens plejecentre, der har tabt sig inden for tre måneder mod 58,3 procent tidligere. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Til sammenligning viser en undersøgelse ifølge Socialstyrelsen (2015), at der på landsplan er 42 procent borgere i plejeboliger, som oplever et utilsigtet vægttab inden for en periode på seks måneder.

Systematiske arbejdsgange og tæt involvering

Hvis ældre mennesker taber sig, er de i risiko for at blive svagere, mere udsat for sygdom og for at få forringet deres livsglæde. Et af fokusområderne i Lolland Kommunes mad- og måltidspolitik på ældreområdet er derfor, at færre borgere på plejecentrene skal opleve vægttab. Det er nu lykkedes med en kombination af et øget fokus på ernæringens betydning, systematiske arbejdsgange og ikke mindst tæt involvering af medarbejderne.

- Vi arbejder hele tiden på, hvordan vi sikrer den bedst mulige kvalitet i vores pleje af borgerne. Det handler både om den fysiske pleje og om at skabe forhold, der bidrager til livsglæde og livsmod. Derfor er det selvfølgelig dejligt at se, at tiltagene virker. Og det må man sige er tilfældet her, hvor vi er gået fra, at over halvdelen af borgerne på plejecentrene tabte sig, til at det nu er under 10 procent, fortæller ældre & sundhedschef i Lolland Kommune Grete Breinhild, som ønsker at takke medarbejderne for deres indsats undervejs:

- Det er medarbejderne, der kender borgerne og deres behov bedst, så det er dem, der i praksis kan gøre – og har gjort – en forskel. Jeg er derfor også sikker på, at det flotte resultat hænger sammen med, at medarbejderne er blevet involveret igennem hele forløbet ved at få viden og ansvar, siger hun.

Ressourcepersoner udvalgt

For at skabe og ikke mindst fastholde fokus på ernæringens betydning for de ældre, er der blevet udvalgt nogle såkaldte ressourcepersoner blandt medarbejderne på alle plejecentrene i Lolland Kommune. De har ansvaret for, at der bliver foretaget ernæringsscreening af beboerne hver måned, og det er også dem, der laver ernæringshandleplaner for de enkelte borgere. Omkring fire gange om året deltager ressourcepersonerne på møder, hvor de drøfter erfaringer og får viden om, hvordan de hjælper borgernes appetit på vej.

Særligt bliver der lagt vægt på at gøre måltidssituationerne mere hyggelige, at imødekomme individuelle behov i forhold til kosten og at tilbyde borgerne de rette former for mellemmåltider. Er der tegn på, at en borger ikke spiser nok, skal der handles med det samme. Der er lavet en fast procedure for, hvad der skal gøres hvornår, og hvilket fagpersonale der skal tilkaldes i forskellige situationer. Her har det tværfaglige samarbejde mellem for eksempel social- og sundhedshjælpere og ergoterapeuter haft stor betydning for at kunne hjælpe borgerne hurtigt og bedst muligt.

Næste skridt for Ældre & Sundhed bliver nu at overføre tiltagene til de borgere uden for plejecentrene, som modtager madservice. Forarbejdet til det er så småt i gang, og håbet er, at de gode resultater fra plejecentrene også vil vise sig her.

Om resultaterne:

Før plejecentrene i Lolland Kommune gik i gang med de månedlige vejninger, blev borgerne som udgangspunkt kun vejet i forbindelse med indflytningen. Da deres indflytningsvægt (eller seneste vægt) blev sammenlignet med deres vægt i begyndelsen af forløbet, viste det sig, at 58,3 procent havde haft et uplanlagt vægttab på over halvandet kilo siden deres sidst registrerede vægt.

Siden august 2014 er 85 procent af borgerne på kommunens plejecentre blevet vejet hver måned (de resterende er ikke blevet vejet hver måned, enten fordi, de ikke har haft lyst til at deltage eller har været forhindret for eksempel på grund af indlæggelse). I januar 2016 viste de samlede resultater fra vejningerne, at det nu kun er 9,6 procent af borgerne på plejecentrene, der har haft et utilsigtet vægttab på over halvandet kilo i løbet af en tre måneders periode.