Femern i brevoffensiv: Svarer alle kritikere personligt

Femern A/S sender i de kommende dage de tyske postbude på overarbejde. De har sendt 12.600 breve til kritikerne af tunnellen. Brevene vejer det samme som en halv elefant.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Byggeriet af en tunnel til Tyskland har sat sindene i kog i Tyskland.

Hele 12.600 personer, myndigheder, organisationer og lodsejere har indsendt høringssvar til Femern-projektet – og fredag får de alle tilsendt et personligt svar på deres høringssvar.

Det oplyser Femern A/S til TV ØST.

Selskabet oplyser ikke, hvor mange folk der skulle til for at sætte frimærker på de mange breve, men oplyser, at de vejer i underkanten af tre ton. Det svarer til halvdelen af en velvoksen afrikansk elefant.

Skal i høring

Før byggeriet af Femern-forbindelsen kan gå i gang, skal projektet godkendes af de tyske myndigheder. I 2016 begyndte anden runde af offentlige høringer om godkendelsen af Femern-tunnelen i Tyskland.

I løbet af forsommeren skal der nu afholdes høringsmøder, som har til formål mundtligt at drøfte besvarelserne af indsigelserne. Det er Landsbetriebstrassenbau und Verkehr (LBV) i Kiel, som er ansvarlig for at indkalde og afholde høringsmøderne.

Høringsmøderne afholdes fra den 22. maj til 27. juli 2017. Femern A/S vil som projektansøger deltage i møderne og svare på eventuelle yderligere spørgsmål fra de berørte parter.

Tilladelse ventes klar om et år

Der afholdes først høringsmøder med de involverede myndigheder, herefter med de direkte berørte lodsejere, og sidst en række stormøder med privatpersoner, NGO’er og virksomheder.

På baggrund af høringsmøderne vil LBV Kiel vurdere, om høringsprocessen kan afsluttes og om myndighedsgodkendelsen kan udstedes. Slesvig-Holstens transportminister Reinhard Meyer har oplyst, at han forventer myndighedsgodkendelsen vil kunne foreligge før sommeren 2018.