Femern Bælt: Vestager godkender begrænset dansk statsstøtte

Efter en ny undersøgelse godkender EU-Kommissionen statsstøtte til den faste forbindelse over Femern Bælt.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Mens EU-Kommissionen lige nu behandler sager om statsstøtte på daglig basis som følge af coronakrisen, har sagen om statslig støtte til den faste forbindelse over Femern Bælt stået på i årevis.

Fredag meddeler EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, at den offentlige finansiering af forbindelsen er i overensstemmelse med EU's konkurrenceregler. Det samme gjorde hun for fem år siden.

Denne gang sker det imidlertid på baggrund af en mere tilbundsgående undersøge og ændrede vilkår: Omfanget og tidsrammen for støtten, som staten må give, er henholdsvis begrænset og reduceret.

Finansieringen er overordnet godkendt, da "projektets positive virkninger klart opvejer for potentielle konkurrencefordrejninger".

- Efter en tilbundsgående undersøgelse har vi konkluderet, at de danske foranstaltninger til støtte for dette projekt af fælleseuropæisk interesse er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, siger Vestager.

Femern-forbindelsen har mødt modstand hos både færgeselskaber og tyske miljøorganisationer. Arkivfoto.
Femern-forbindelsen har mødt modstand hos både færgeselskaber og tyske miljøorganisationer. Arkivfoto. Foto: Peter Kryger - TV2 ØST

Færgeselskaber klagede

Femern-forbindelsen er både en jernbane- og en vejforbindelse. Den forbinder Rødby og Puttgarden via en tunnel på 19 kilometer.

Vestager godkendte finansieringen første gang i juli 2015. Dengang indeholdt modellen mere støtte fra staten.

Men to færgeselskaber - Scandlines og Stena Line - klagede dengang over afgørelsen. I 2018 dømte EU-Domstolen i Luxembourg, at afgørelsen fra EU-Kommissionen skulle annulleres.

Det var nødvendigt med en grundigere undersøgelse af finansieringen. Den har eksperter på Vestagers kontor nu afsluttet.

 
  Foto: Femern A/S

Statsstøtte begrænset

EU-Kommissionen har været i dialog med danske myndigheder om omfanget af statsstøtten. Beløbet er nu begrænset, så garantier og lån maksimalt må dække 9,3 milliarder euro af gælden - og kun i 16 år af driften.

Denne anden EU-undersøgelse, som blev indledt i sommeren 2019, nåede desuden frem til, at kapitalindskud, statslige lånegarantier og statslån er individuel støtte, der skal betragtes som investeringsstøtte.

Afgørende er det dog, at forbindelsen er af fælleseuropæisk interesse, da den bliver en vigtig forbindelse mellem Centraleuropa og de nordiske lande.

- Vi kan konstatere, at vi har fået medhold i de væsentligste klagepunkter, siger Søren Poulsgaard Jensen, som er administrerende direktør i Scandlines, i en skriftlig besked.

Han hæfter sig især ved, at godkendelsen denne gang bekræfter, at det faktisk er statsstøtte, og at disse statsgarantier og lån kun må gælde i 16 år.

Stævnede Finansministeriet

Rederierne Scandlines og Stena Line stævnede i februar 2019 Finansministeriet i Danmark for at få stoppet lån og statsgarantier til Femern A/S, som er selskabet bag den faste forbindelse.

Scandlines har også klaget til forbundsforvaltningsdomstolen i Tyskland med flere klagepunkter.

Danmark og Tyskland har indgået en aftale om forbindelsen. Den indebærer, at Danmark er eneejer. Danmark bærer den fulde risiko for finansieringen af tunnelen og for de danske vej- og jernbaneanlæg.

 
  Foto: Grafik: Nick Abildgaard - TV2 ØST