¨

Færre lejere sætte på gaden

Foto: TV ØST

Lejere i Nakskov skal med rådgivning undgå at blive smidt ud af deres hjem. Den såkaldte Brabrandmodel hjælper dem til at få styr på økonomien og blive i deres hjem.

Brabrand Boligforening i Aarhus er hver måned nødt til at opsige mindst ét lejemål, fordi lejeren ikke kan betale. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Boligforeningen står med direktør Torben Overgaards ord "på hovedet" for at undgå det, men i nogle tilfælde er der ingen anden udvej. Men for at afværge at familier sættes på gaden, har boligforeningen i snart 20 år haft tilknyttet boligrådgivere, der hjælper familierne med økonomisk rådgivning og med at hitte rede i boligstøtte og procedurer i socialforvaltningen. For hver gang en lejer sættes ud, koster det boligforeningen 20.000-30.000 kroner, som fordeles på de øvrige beboeres husleje.

- En udsættelse er en bekostelig affære for både os og kommunen og særligt for familien, der ryger ud. Så spørgsmålet er, om det er rimeligt, at de andre lejere, som ikke ligefrem er de allerrigeste i landet, skal dække de udgifter?, siger Torben Overgaard.

På 10 år er antallet af udsættelser vokset fra 1823 til 4405, og på den baggrund har Boligkontoret Danmark iværksat et projekt i stil med Brabrand-modellen.

Fra september til marts har projektet Stop Udsættelser nedbragt antallet af udsættelser fra 4,8 om måneden til 2,7 hos fem boligselskaber i København, Kokkedal og Nakskov. Kernen i projektet, som dækker 4700 lejemål og finansieres af finanslovens satspuljemidler, er økonomisk rådgivning til de udsættelsestruede lejere, hvoraf hovedparten er på overførselsindkomst. Alle har børn, og børnene kan være årsag til, at huslejen ikke bliver betalt, fortæller projektleder Maria Wiktoria Karolini fra Boligkontoret Danmark.

- Det handler om at få orden på økonomien blandt andet ved at prioritere sine penge, for typisk ser vi udsættelser efter jul, fordi forældrene har villet give børnene en god jul med gaver, og så skubber de huslejen. Men det er de færreste, der måneden efter har råd til at betale dobbelt husleje, siger hun.

For de berørte familier medfører udsættelsen en mere usikker hverdag, siger Gunvor Christensen fra Center for Økonomisk Byudvikling.

- I forvejen står de her personer i en meget svær socialøkonomisk situation, som kun bliver endnu dårligere af, at de bliver sat ud. Hjemmet er en base, så en udsættelse giver utryghed, og familierne oparbejder en gæld, som på ingen måde gør deres fremtid lettere, siger hun.

For at komme udsættelserne til livs fremlagde Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter, i marts et lovforslag, som skal afskaffe de såkaldte løbedage, der gør, at en lejer kan vente til den tredje hverdag i måneden med at betale husleje. På den måde undgår man ifølge ministeren, at familierne bruger penge, før huslejen er betalt.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App