¨

Få overblikket i slagsmålet om atomaffaldet

I årevis har politikerne været uenige om, hvad der skulle ske med Danmarks atomaffald, og hvor det skulle placeres. Få overblikket i sagen her.

I lagerhal ud til Roskilde Fjord står 5.300 tønder med radioaktivt affald.

Det var meningen, at affaldet kun skulle opbevares i lagerhallen, indtil der var fundet en mere permanent løsning.

en der er ingen, der ønsker at tage imod affaldet, og derfor har en løsning ladet vente på sig. Få et overblik over den årelange kamp her: 

Læs også Lolland mod Atomaffald: Først fester vi, men så fortsætter arbejdet

 • 1957 – Den første reaktor på Forsøgscenter Risø ved Roskilde tages i brug.
   
 • 1985 – Folketinget beslutter, at atomkraft ikke skal være en del af dansk energiforsyning.
   
 • 2001 – Det sidste anlæg på Forsøgscenter Risø tages ud af drift efter mistanke om læk i reaktortanken.
   
 • 2003 – Folketinget beslutter, at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for slutdepot for lav- og mellemaktivt affald, og undersøgelser af hvordan det radioaktive affald bedst kan opbevares i fremtiden, bliver sat i gang.
   
 • 2011 – Bornholm, Lolland, Struer, Skive og Kerteminde kommuner bliver udpeget som mulige lokaliteter for slutdepotet under jorden. Ingen af de fem borgmestre ønsker det radioaktive affald i deres kommune. De opfordrer i stedet til en mellemlagerløsning.
   
 • 2015 – Slutdepotløsning sættes på hold, og der arbejdes i stedet videre med en mellemlagerløsning.
   
 • 2017 - Regeringen foreslår, at Danmarks radioaktive affald skal opbevares i yderligere 30 til 50 år på Risø. Det vil betyde, at bygningerne på Risø skal forbedres, så det bliver forsvarligt at opbevare affaldet i den forlængede periode.

Læs også Borgmester om nye planer for atomaffald: Det har været en lang kamp

Fakta

Mellemlagerløsning - opbevaring af radioaktivt affald i op til 100 år med henblik på senere endelig deponering.

Slutdepot - et sted affaldet bliver deponeret endeligt.

Det radioaktive affald - størstedelen af affaldet er kortlivet, hvilket vil sige, det indeholder isotoper, som har en halveringstid på under 30 år. En mindre del af affaldet (der særlige affald) er langlivet og har en halveringstid større end eller lig med 30 år.

Det særlige affald - består hovedsagligt af mindre stykker brugt brændsel, som har været anvendt til materialeforskning og vejer i alt ca. 233 kg.

Kilde: Dansk Dekommissionering
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App