Elever fik aflyst eksamen - nu bliver skole sat på plads af ministerie

Specialskolen Lolland aflyste i foråret eksamen for afgangselever. Børne- og Undervisningsministeriet har taget sagen op og kræver, at skolen følger loven.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Specialskolen Lolland skal nu stå skoleret.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har - efter TV2 ØST's afsløring af, at skolen pludselig havde aflyst eksamen for en række elever - sendt en skrivelse til skolens ledelse samt byrådet.

TV2 ØST har tidligere fortalt om aflyste eksamener på Specialskolen Lolland.

I brevet, som TV2 ØST har fået en kopi af, fremgår det meget tydeligt, at skolen skal rette ind og følge folkeskoleloven: 

Kommunale specialskoler er omfattet af bestemmelserne i folkeskoleloven, og derfor skal skolernes elever ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin aflægge folkeskolens afgangseksamen og 9.-klasseprøver.

Styrelsen, der hører under Børne- og Undervisningsministeriet, understreger desuden:

Skolens leder skal påse, at alle elever, der er optaget på skolen, deltager i undervisningen. 

Kommunale specialskoler kan ikke meddele styrelsen, at de ikke afholder folkeskolens prøver. Alle elever, der har fulgt undervisningen i 9. klasse, skal således aflægge folkeskolens prøver, medmindre de er fritaget.

Holger Schou Rasmussen
Læs også
Byråd afviste behov for undersøgelse - nu kræver Ankestyrelsen svar fra Lolland Kommune
Holger Schou Rasmussen
Læs også
Byråd afviste behov for undersøgelse - nu kræver Ankestyrelsen svar fra Lolland Kommune

TV2 ØST var i maj i kontakt med tre afgangselever, der pludselig stod uden mulighed for at gå til eksamen. Hverken eleverne eller forældrene var blevet kontaktet endsige hørt, inden skolen aflyste.

Og det går slet ikke, skriver styrelsen til specialskolens ledelse:

En eventuel afgørelse om fritagelse fra en prøve skal foretages efter individuel vurdering af elevens funktionsniveau i samarbejde med PPR. Fritagelse fra hvert prøvefag skal vurderes særskilt. Den endelige afgørelse skal træffes i samråd med eleven og elevens forældre. Det skal undersøges, om eleven kan aflægge prøve på særlige vilkår, inden der kan træffes afgørelse om fritagelse fra en prøve. Hvis eleven kan aflægge den pågældende prøve på særlige vilkår, kan eleven ikke fritages for prøven.

Skoleledelse gør intet

Men desværre hjælper den løftede pegefinger fra styrelsen ikke de elever, der lige nu går en fremtid i møde uden en afgangseksamen.

- Jeg har intet hørt fra skolen. Det er dybt skuffende, siger Katrine Andersen, mor til en afgangselev på Specialskolen Lolland.
- Jeg har intet hørt fra skolen. Det er dybt skuffende, siger Katrine Andersen, mor til en afgangselev på Specialskolen Lolland. Foto: Ida Valsted - TV2 ØST

- Jeg er da glad for, at ministeriet har bedt Specialskolen om at følge loven, så de fremtidige årgange kan komme til eksamen. Men det hjælper jo ikke min datter, der skulle have været til eksamen nu, siger Katrine Andersen, mor til en af de elever, der fik aflyst eksamen.

Hun er skuffet over ledelsen på skolen, som hun mener, er gået i flyverskjul.

- Jeg har intet hørt. Jeg havde forventet, at skolen havde kontaktet os for at rette op på de fatale fejl, som går ud over vores børns fremtid. Men der er tavshed, siger Katrine Andersen.

Henviser til redegørelse

- Jeg kan ikke kommentere på enkeltsager, lyder det, da TV2 ØST kontakter skoleleder på Specialskolen Lolland, Jørgen Danielsen, for at få en kommentar på, om eleverne nu kan komme til eksamen.

Men på et generelt plan - hvad er næste skridt i forhold til brevet fra styrelsen?

- Vi tager selvfølgelig styrelsens brev til efterretning.

Byrådsmøde Lolland
Læs også
Arrig politiker efter redegørelse om specialskole: - Børn og forældre bliver tabere
Byrådsmøde Lolland
Læs også
Arrig politiker efter redegørelse om specialskole: - Børn og forældre bliver tabere

Men hvad gør I konkret? 

- Jeg vil henvise til den redegørelse, som er blevet udarbejdet. Det er den, vi vil tage til efterretning og følge fremadrettet. Flere kommentarer har jeg ikke, siger Jørgen Danielsen.

Redegørelsen, som skolelederen henviser til, er en 13 sider lang redegørelse om forholdene på Specialskolen Lolland, som byrådet blev pålagt af Ankestyrelsen til at udarbejde.

 Redegørelsen blev præsenteret på seneste byrådsmøde i Lolland Kommune.