¨

Børns Vilkår: Vi skal tage ansvar for hinandens børn

Direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, er positivt stemt over det stigende antal underretninger i Lolland Kommune. Foto: Toke Grøndal

Det er positivt, at Lolland Kommune oplever en stigning i antallet af underretninger om børn. Det er et tegn på, flere griber ind, mener Børns Vilkår.

Lolland Kommune modtager i stigende grad underretninger fra bekymrede lærere, pædagoger og almindelige borgere om børn og unge, som de frygter er udsat for vold eller omsorgssvigt i hjemmet.

Og det er faktisk en rigtig god ting, mener direktør Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår. Flere underretninger betyder nemlig, at flere er opmærksomme på børnenes ve og vel.

- Vi synes, det er et sundhedstegn. Det, at der kommer underretninger, er jo forudsætningen for, at vi får spottet de børn, som har problemer, og at kommunen dermed får mulighed for at gribe ind, siger han.

Det, at der kommer underretninger, er jo forudsætningen for, at vi får spottet de børn, som har problemer

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår

Et skridt på rette vej

Man skal altså ikke se det stigende antal underretninger som et udtryk for, at der generelt er flere børn, der ikke har det godt, siger direktøren.

- Det er et udtryk for en større opmærksomhed fra befolkningen og måske i særlig grad skolelærere og andre fagfolk. Det betyder også, at der er større tillid til, at kommunen rent faktisk reagerer, siger Rasmus Kjeldahl.

Læs også Antallet af underretninger på børn og unge slår rekord på Lolland

Direktøren er også positivt stemt over for underretningerne, fordi Børns Vilkår har lavet en undersøgelse, der viser, at to ud af fem danskere ikke kender til underretningspligten.

- Der er stadig et kæmpe arbejde at lave, men det her er et skridt den rette vej. Det er vigtigt, at også almindeligt borgere kender til underretningspligten, siger han og uddyber:

Det er vigtigt, at man tager godt imod det engagement, der ligger bag og er hurtig til at se nærmere på det

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår

- I nogle af de værste sager, vi har set herhjemme, har der været folk omkring barnet, som vidste noget var galt, men som ikke ville blande sig. Derfor er det så vigtigt, at vi tager ansvar for hinanden og for hinandens børn. Det er første skridt på vejen til et effektivt socialt sikkerhedsnet.

Vigtigt at være synlig

Derfor er det også vigtigt, at kommunen reagerer prompte på de underretninger, der kommer, slår Rasmus Kjeldahl fast.

- Det er vigtigt, at man tager godt imod det engagement, der ligger bag og er hurtig til at se nærmere på det. Vi ved, at nogen afstår fra at underrette, fordi de tror, at kommunen ikke følger op. Så det er en god idé at melde synligt tilbage, siger han.

I Lolland Kommune modtog man i 2016 1.531 underretninger fordelt på 885 børn og unge. Det er 169 flere underretninger end året før.

Om underretningspligten

Hvis man er bekymret for et barns eller en ungs trivsel og udvikling, skal man som udgangspunkt underrette barnets eller den unges kommune om sin bekymring.

Når en kommune modtager en underretning, skal kommunen registrere den centralt og inden for 24 timer vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

For fagpersoner, der arbejder med børn er unge, gælder den særlige underretningspligt. Her er du særligt forpligtet til at underrette kommunen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung.

Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligt støtte.

Hvis du ikke kender barnet eller den unges kommune eller oplever, at kommunen ikke handler tilstrækkeligt hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, bør du underrette Ankestyrelsen om din bekymring.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Ankestyrelsen på 33 41 12 00.


Kilde: Ankestyrelsen

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App