Bestyrelse lukker efterskole i historiske omgivelser

En enstemmig skolebestyrelse har besluttet, at Pederstrup Efterskole på Lolland lukkes ved skoleårets udgang.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Når de 40 elever på Pederstrup Efterskole på Lolland krammer hinanden farvel inden sommerferien, så siger de samtidig endegyldigt farvel til deres efterskole, som skolebestyrelsen har valgt at lukke.

Det oplyser FDF, som økonomisk støtter den lollandske efterskole, på sin hjemmesiden.

- Skolens bestyrelse ser sig ikke i stand til at drive Pederstrup Efterskole videre. Bestyrelsen vurderer, at skolen ikke har nogen bærende fremtid. I mange år, har det ligget i luften, at skolens overlevelse har hængt i en tynd tråd. Der har været foretaget flere redningsforsøg, og mange har været i gang på forskellige fronter, udtaler bestyrelsens formand Carsten Nydal i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Der er lagt mange gode tanker og meget knofedt i at rejse skolen. Ikke mindst skolens medarbejdere har arbejdet loyalt og solidt på at få vendt udviklingen, men det er desværre ikke lykkes. Derfor er det en enig bestyrelse, der nu indstiller til skolens repræsentantskab; at Pederstrup Efterskole lukkes med udgangen af indeværende skoleår, siger bestyrelsens formand Carsten Nydal. 

Skal slutte godt af

Bestyrelsen ønsker ikke, at skolen ender i en konkurssituation, hvor man påfører eksterne interessenter et økonomisk tab. Derfor mener bestyrelsen, at den kan gennemføre en fornuftig afvikling.

Skolen har på nuværende tidspunk 40 elever, hvilket er noget lavere end skolens egentlige kapacitet på cirka 60 elever. Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at de får et godt skoleår. 

- Det er vigtigt for os, at de sidste måneder af skoleåret komme til at forløbe tættest muligt på den årsplan, der ligger for skolen og eleverne. Vi vil gøre, hvad vi kan for at sikre, at eleverne kan afslutte deres efterskoleophold på den bedst tænkelige måde, udtaler Carsten Nydal. 

Formand: Det er den rigtige beslutning

Skolen, der ligger ved det historiske Reventlow-Museum, blev oprettet i 1980 med støtte fra FDF og hviler på folkekirkens værdier. FDF driver yderligere fire efterskoler landet over.

Og hos hovedbestyrelsen i FDF er man ærgerlig over, at endnu en FDF-efterskole står til lukning.

- Vi har fulgt efterskolen tæt de senere år, og har godt vidst, at skolen var i en vanskelig situation. Men når der ikke er udsigt til en bæredygtig langsigtet løsning med stærkt FDF-indhold, så er det den rigtige beslutning, som bestyrelsen har truffet, og den bakker FDFs hovedbestyrelse fuldt op om. Vi ved, det er en svær beslutning, de har truffet, og har stor respekt for det, og ikke mindst for at bestyrelsen bliver og afvikler skolen på ansvarlig vis, udtaler formand Jonas Kolby Laub Kristiansen.

Forstander Ole Therkildsen har den 17. marts 2017, uafhængigt af bestyrelsens beslutning, valgt at opsige sin stilling med fratrædelse 30. april 2017.