Almene boliger skruer op for de grønne tiltag - i Nakskov genbruger de murstenene

Med støtte fra Realdania skal otte almene boligorganisationer, blandt andet i Nakskov, nu være mere grønne, når renoveringsprojekter står for døren.

Der skal være mere fokus på grønne tiltag, når almene boliger skal renoveres. 

Derfor støtter Realdania otte almene boligorganisationer i hele landet med i alt 32 millioner kroner til kommende renoveringsprojekter. Det skriver Realdania i en pressemeddelelse. 

Og i fremtiden håber Realdanias filantropidirektør, Nina Kovsted Helk, at den almene boligsektor kan hente ny grøn inspiration og viden fra de otte renoveringsprojekter.

- Rigtig mange af landets almene boligorganisationer står over for store renoveringer de kommende år. I foråret gav vi 13 af dem økonomisk mulighed for at granske deres renoveringer en ekstra gang og sammen med eksperter udpege, hvordan renoveringerne kunne gennemføres endnu grønnere og med reduceret CO2-udledning, siger Nina Kovsted Helk i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Flere af de tiltag, de har fundet frem til, er så nytænkende, at hele den almene sektor vil kunne lære af dem. Derfor vil vi gerne bidrage til at føre dem ud i livet, så vi sikrer, at den nye viden og de nye tiltag bliver realiseret 1:1, videreformidlet og bragt i spil i mange flere byggerier. Det er dér, vi for alvor kan rykke renoveringer i en grønnere retning. 

Nakskov skal genanvende mursten

Som en del af projekterne skal hustage for eksempel producere energi til bygningen og regnvand opsamles og genbruges i fælles vaskeri. 

I Nakskov i Rosenparken er der sat fem millioner kroner af til at Nakskov Almene Boligselskab kan genanvende mursten. 

De skal nemlig rive tre ud af seks boligblokke ned. Derfor kan de tre resterende blokke efterisoleres med en facadebeklædning lavet af mursten fra de nedrevne bygninger. 

Disse 8 almene boligorganisationer modtager støtte:

Udover de 11 tiltag, der realiseres med støtte fra Realdania, gennemføres flere andre tiltag med støtte fra enten Landsbyggefonden eller inden for boligorganisationernes egne budgetter.

Derudover har instituttet BUILD ved Aalborg Universitet vurderet at tiltagene, der støttes, over en 50-årig periode vil medføre en CO2-besparelse i størrelsesordenen 6.600 tons i forhold til konventionelle metoder.