¨

Ældre savner køreplaner til bussen - i stedet giver Movia dem et it-kursus

Trafikselskabet Movia besluttede sidste år, at alle tidsplaner ved 14.500 busstoppesteder på Sjælland, Lolland, Falster og Møn skulle pilles ned. Det fik ældrerådet i Lolland Kommune til at indkalde til borgermøde i protest.

Et borgermøde i Nakskov om Movias digitaliserede køreplaner begyndte dårligt, men endte med en god dialog. Nu kommer Movia tilbage og underviser.

Der var godt fyldt op i bibliotekets mødesal i Nakskov, da Lollands Kommunes ældreråd og Movia inviterede til borgermøde om de udskældte digitaliserede køreplaner. I alt valgte 50 borgere at møde op, de fleste fra Vestlolland.

Det fortæller formanden for ældrerådet i Lolland Kommune, May-Brit Horst.

Anledningen til mødet mandag aften var ældrerådets ønske om at få tidsangivelserne på informationstavlerne ved kommunens busstoppesteder tilbage.

Stemningen var sådan, at folk ikke gad at høre en sang fra de varme lande

May-Brit Horst, formand, ældrerådet, Lolland Kommune

I december sidste år besluttede Movia, at alle tidsplaner ved 14.500 busstoppesteder på Sjælland, Lolland, Falster og Møn skulle pilles ned.

Hvert år er der over 4.000 omlægninger af bustrafikken på grund af eksempelvis vejarbejde, og Movia mener derfor, at køreplanerne på tavlerne hurtigt bliver misvisende.

Svarer til at fjerne alle vejskilte

Beslutningen har mødt kritik hos Ældre Sagen.

Formanden for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, udtalte i februar, at Movias beslutning svarede til at fjerne alle vejskilte med henvisning til, at folk bare kan bruge Google Maps eller lignende til at finde ud af, hvor de er.

Samtidig henviste han til, at mange ældre ikke har en mobiltelefon, og at cirka 200.000 ældre over 65 år ikke har været på internettet. 

På mødet deltog to repræsentanter fra Movia, der redegjorde for beslutningen.

- Stemningen var sådan, at folk ikke gad at høre en sang fra de varme lande. De klagede og var bekymrede, men det foregik i en ordentlig tone, fortæller May-Brit Horst.

Slog et slag for rejseplanen

På mødet fastholdt Movia, at tidsangivelserne på informationstavlerne er fortid og slog et slag for, at buspassagererne fremover bruger rejseplanen på nettet, eller at de bruger en SMS-tjeneste, hvor de kan få den helt korrekte afgangstid oplyst.

Movias repræsentanter fortalte, at beslutningen blandt andet er truffet på baggrund af testkørsel i Ballerup.

- Det gav lidt dårlig stemning og uro hos deltagerne, at man overførte forhold i Ballerup til Nakskov og Vestlolland. Det kan jo ikke sammenlignes, for der går jo nok lidt flere busser i Ballerup, end der går her, fortæller May-Brit Horst.

Ifølge May-Brit Horst blev der dog hurtigt rettet op på stemningen, blandt andet fordi Movia nu har tilbudt at komme til endnu et møde, hvor der er mulighed for at blive undervist i, hvordan man kommer på nettet og bruger rejseplanen.

Samtidig er der en helt ny tjeneste på vej, der hedder Plus Kørsel. Den forbinder den offentlige transport og flextrafik, og det mente mange deltagere i mødet er en stor fordel.

- Det er meningen, at vi mødes igen i slutningen af oktober, og så skal vi have et lokale med mange computere, der er koblet op, så den enkelte selv kan prøve at gå på og tjekke køretiderne for deres bus. Så det hele endte med, at man gik fra mødet og tænkte, det var vel nok godt, at vi arrangerede det her møde, for der kom virkelig gang i en god dialog og folk fik noget ud af det, siger May-Brit Horst.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App