28 russiske søfolk blev frikendt - nu kan sagen ende i Højesteret

Landsret har stemplet regler om arbejde på vandet som uklare. Fagbevægelsen frygter for konsekvenser af dom.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

En sag om 28 russiske søfolk, der var ansat på slæbebåde ved Femern uden at have dansk arbejdstilladelse, har muligvis kurs mod Højesteret.

Anklagemyndigheden har nemlig besluttet at søge om tilladelse til at indbringe sagen for landets øverste domstol.

Det oplyser myndigheden til Ritzau.

Spørgsmålet om søfolkene har vakt bekymring i fagbevægelsen. Her mener man, at sagens udfald kan få stor betydning for de ansattes vilkår ved anlæg af de store havmølleparker og energiøer.

Det var en dag i marts 2021, at russerne blev anholdt af politiet. De arbejdede på to slæbebåde ud for Lollands kyst. Bådene slæbte materiel til den kommende Femern-forbindelse.

Myndighederne udviste alle 28 mænd, fordi de manglede en arbejdstilladelse, men siden har først Retten i Nykøbing Falster og senere Østre Landsret fjernet grundlaget for deportationen.

Læs også
28 russiske arbejdere blev anholdt - nu er de frikendt
Læs også
28 russiske arbejdere blev anholdt - nu er de frikendt

Sømændene befandt sig hele tiden på vandet

Frifindelsen skyldes grumset lovgivning.

Landsretten skriver således i dommen fra april i år, at det er uklart, om russernes arbejde faktisk krævede en arbejdstilladelse. Eller om de var omfattet af en fritagelse for kravet om arbejdstilladelse, som gælder for ansatte på i hvert fald visse former for skibe og sejlads i dansk farvand.

Sømændene befandt sig hele tiden på vandet. De var kun i land ved på- og afmønstring.

Forinden havde søfolkene og deres arbejdsgiver ikke spurgt de danske myndigheder, om de måtte arbejde på dansk søterritorium uden arbejdstilladelse.

Dette ville ellers have været naturligt at gøre, noterer dommerne i landsretten.

Men uklarheden om regelgrundlaget gør alligevel, at der ikke er "det fornødne sikre grundlag for at straffe" de 28 russere.

Om sagen skal videre til Højesteret, afgøres af Procesbevillingsnævnet.

Næstformand i 3F: - Det er helt uholdbart

Efter landsrettens dom har Palle Bisgaard, der er næstformand i 3F Byggegruppen, luftet frygt for perspektivet.

Læs også
Russere frifundet: - Det er en bagdør for social dumping uden grænser
Læs også
Russere frifundet: - Det er en bagdør for social dumping uden grænser

Danske overenskomster og danske regler om arbejdsmiljø kan blive sat ud af kraft ved store projekter til havs, har han sagt til Fagbladet 3F.

- Det er helt uholdbart i en dansk kontekst, at bare fordi man sender internationalt flagede skibe ind i vores område, kan man arbejde som bygningsarbejder uden nogen som helst krav, herunder heller ikke dansk overenskomst, har Palle Bisgaard udtalt.


Nyhedsoverblik