Serie
Livet på landet

Livet på landet - Insemination

Denne gang i Livet på Landet får landmand Søren Madsen fra Salsbjerggård i Lundby besøg af inseminør Knud Lynge. Han skal inseminere alle Sørens køer, så der også til næste år vil være kalve på Salsbjerggård. Men det lykkes ikke inseminøren at inseminere alle køerne, så tyrene får også lov at slå sig løs, de kan nemlig dufte sig frem til, hvilke køer, der ikke er blevet drægtige ved inseminørens hjælp. Vi skal også i marken, for selvom det meste af høsten er i hus, så mangler lucernen. Og den spiller en vigtig rolle i køernes fodder. Salsbjerggård 12.000 liter mælk! Så meget kommer der hver eneste dag ud af malkekøerne på Salsbjerggård i Lundby tæt på Vordingborg. Gården ejes af Søren Madsen, og han driver sine jersey malkekøer efter den New Zealandske metode: sæsonkælvning. Den indebærer, at køerne alle sammen kælver inden for de samme to måneder.
Fordelen ved sæsonkælvning er, at arbejdsopgaverne er afvekslende i løbet af året, og at kalvenes eventuelle børnesygdomme er forsvundet, inden et nyt kuld kommer til verden året efter.

20/10/2015

Hvad ved vi ikke-landmænd egentlig om landbruget?

Vi ved, at vi får vores korn, kød, mælk og grøntsager derfra. Vi kan se, når markerne skifter farve og vi kan lugte, når landbrugskalenderen står på gylle. Og så kender vi den utålmodige fornemmelse af at ligge bag en traktor på landevejen.
Men hvordan ser der ud i landbruget, og hvad laver landmændene?

I serien Livet på Landet får vi et unikt kig ind i en række forskellige landbrug i vores region - og vi bliver klogere på landmændenes hverdag, når de sår, høster, malker, inseminerer og alt det andet, som er landbrugets dagligdag.