Region Sjælland

Tema: KV21 - Kan kandidaterne arbejde sammen?
uniE095 Mere om tema

Regionsrådskandidater vil styrke samarbejdet mellem offentlige og private hospitaler

Tre kandidater fra hver deres partier vil styrke samarbejdet mellem offentlige og private hospitaler i Region Sjælland.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

De sygeplejerskerne strejke sluttede i september var over 5000 operationer og behandlinger blevet udskudt i Region Sjælland. Det kom oven i corona-krisen, som var skyld i at cirka 2400 operationer og tusindvis af aftaler blev udskudt.

I en programrække, der sætter fokus på samarbejdet mellem kommunale og regionale politikere, har TV2 ØST op mod valget den 16. november fået politikere fra forskellige partier til i fællesskab at finde en løsning på en aktuel problemstilling.

I forbindelse med regionsrådsvalget er Heino Knudsen (S), Jacob Jensen (V) og Githa Nelander (Nye Borgerlige) samlet for i fællesskab at komme med forslag til, hvordan man kan komme ventelisterne til livs.

Det offentlige og det private skal arbejde sammen

Githa Nelander mener, at corona-krisen har vist, at private aktører kan være behjælpelige, når det offentlige er under pres. Og derfor forslår hun at styrke samarbejdet her.

- Corona-situationen har virkelig vist os, hvordan det offentlige og private kan arbejde sammen. Vi ser, hvor hurtigt de stepper op på test og så videre, altså det er jo hurtigt, de får ansat nogle folk. Så jeg tror, deres hurtighed vil kunne gøre, at man hurtigere kan nedbringe det her, hvis man går i samarbejde med dem, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet.

Githa Nelander (Nye Borgerlige).
Githa Nelander (Nye Borgerlige). Foto: Kevin Rasmussen - TV2 ØST

Socialdemokraten Heino Knudsen er dog nervøs for, at man risikerer at spille de offentlige hospitaler ud mod de private.

- Det, vi bare ikke må risikere, er, at vi skaber en konkurrence mellem et privathospital og et offentligt hospital, der gør, at det udelukkende bliver en konkurrence om at stjæle de for få medarbejdere, der er, fra hinanden, siger han.

Heino Knudsen er dog enig i, at samtlige ressourcer på sundhedsområdet skal udnyttes for at få ventelisterne forkortet.

- Det vigtige for mig, det er ikke en diskussion af, om der må være en eller to procent mere eller mindre privat eller offentligt, det er i virkeligheden, hvordan skaber vi den bedste løsning til borgerne, og der er jeg enig med dig, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Heino Knudsen (S).
Heino Knudsen (S). Foto: Kevin Rasmussen - TV2 ØST

Og også Jacob Jensen fra Venstre er langt hen ad vejen enig med Nye Borgerliges tilgang til samarbejdet mellem det private og det offentlige. Han mener, det kan styrke udviklingen af nye behandlingsformer.

- Det her med at udvikle nye ideer, det kommer begge steder (både i det private og det offentlige, Red.), det gør det, men det kommer så også fordi, man lærer af hinanden og måske også presser hinanden til at sige, hov de har altså fundet en god måde herovre, det kan vi måske også bruge hos os, siger Jacob Jensen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Jacob Jensen (V).
Jacob Jensen (V). Foto: Kevin Rasmussen - TV2 ØST

Privathospitalerne skal hjælpe

Spørger man de andre spidskandidater, der stiller op ved regionsrådsvalget, så peger flere af dem på, at privathospitalerne skal hjælpe med at afvikle ventelisterne.

Villum Christensen fra Liberal Alliance mener, at ventelister grundlæggende er et udtryk for en monopoltilstand. Derfor ligger løsningen i at bryde sygehusmonopolet, så syge sikres hurtigst mulig behandling, uanset behandlingssted, og uanset offentlig eller privat, mener han.

- Rigtig mange standardiserede behandlinger skal derfor sættes i udbud, hvorved behandlinger også bliver billigere, skriver han.

- Det er helt indiskutabelt, at eksempelvis knæ- og hofteoperationer, scanninger med videre sagtens kan sendes i udbud, og man ved, at det er billigere end den såkaldte DRG-takst, der er gennemsnitsprisen på det offentlige hospital på landsplan. Regionerne skal sikres de rette incitamenter for opgaveløsningen, og på den meget korte bane kunne man eksempelvis honorere sundhedspersonalet, så de ikke lokkes af dobbeltjob, skriver Villum Christensen.

quote Rigtig mange standardiserede behandlinger skal sættes i udbud, hvorved behandlinger også bliver billigere

Villum Christensen, spidskandidat, Liberal Alliance, Region Sjælland.

Jan Herskov fra Dansk Folkeparti mener også, at privathospitalerne er en del af løsningen.

- Derudover kan det være en nødvendighed at gå ned i aktivitet på de offentlige sygehuse og så få styr på personalesituationen, skriver han.

- Vi har en masse sygeplejersker, der føler sig skidt behandlet af den socialdemokratisk regering i forbindelse med deres strejke, og det giver nu problemer på sygehusene. Regionen må finde midler til at få vikarer til sygehusene og så hurtigst muligt finde en varig løsning for vores sygeplejersker. En mulighed på dette område kan være at flytte medarbejdere mellem de enkelte sygehuse, hvis det kan være en del af løsningen i en periode, skriver Jan Herskov.

Bedre vilkår for sygeplejersker

Jan Herskov er ikke ene om at mene, at sygeplejerskernes forhold skal forbedres. Også Line Gessø fra Alternativet peger på de ansattes vilkår som et sted, der skal tages fat.

- Løsningerne på kort sigt er at tilbyde de ansatte favorable vilkår for at løse opgaverne. Vi må se, om vi kan rekruttere sundhedspersonale fra regionen og ellers se, om vi kan rekruttere fra vores nabolande, hvor uddannelserne og sproget ikke er en hindring. På lang sigt, er vi nødt til at investere mere i at få det førsteklasses sundhedsvæsen, vi alle ønsker os, skriver hun.

quote Løsningerne på kort sigt er at tilbyde de ansatte favorable vilkår for at løse opgaverne

Line Gessø, spidskandidat, Alternativet, Region Sjælland.

Også Jørn-Erik Rasmussen fra Guldborgsundlisten mener, at staten har et ansvar for, at regionens ekstraudgifter under corona-krisen og sygeplejerskestrejken bliver dækket. Han peger endvidere på, at sygeplejerskernes vilkår skal forbedres.

- Derudover er der måske i virkeligheden en endnu større hurdle i forhold til den fremtidige rekruttering generelt til velfærdsprofessioner, som pædagoger, lærere og sygeplejesker. Det sidste her er en generel problemstilling og udfordring, men den bør også – og måske i særlig grad - i vores region betragtes som en alvorlig konkret trussel for vore velfærdsinstitutioner. Sundhedsministerens eventuelle økonomiske støtte er intet værd uden tilstrækkelig faglig arbejdskraft – her ikke mindst sygeplejersker, skriver han.

Mai Dova stiller op for Frihedslisten, og hun svarer således på spøgsmålet om, hvordan man får nedbragt ventelisterne i Region Sjælland:

Interessekonflikter er nøgleordet. Store Medicinale Selskabers lobby køber politikere. Organisationer, som FN og EU Kommissionens rådgivere påvirker regioner, politikere, læger. WHO købes af multimilliardærer, der laver penge i patenter på både virus og løsning. Jobcentret er kontrolvagt for Staten. Banker ejer Forsikringer. Heller ikke her får vi hjælp. Skjulte aftaler uden samtykke fra Folket medfører lidelse på mennesker. Vi skal komme til livs med dem. Årsagsbehandling i stedet for. Alternative naturlige behandlinger både er, bedre og billigere. Ikke mere rød-blå, højre-venstre. Gang på gang bestemmer de forkert, 1 mil.+ i løn for det. Politikerne har forfejlet, de har fået deres chancer. Ikke Systemet først, Rigtige mennesker skal ind. Os først:-)

TV2 ØST har kontaktet samtlige spidskandidater fra de partier, der stiller op til regionsrådsvalget. Alle, der har svaret på vores henvendelse, har fået plads i artiklen. 

DEL: