Næstved

Tema: KV21 - Kan kandidaterne arbejde sammen?
uniE095 Mere om tema

Næstved skal have en ny strategi for erhvervsudviklingen

Tre politikere fra hver deres parti i Næstved Kommune vil i fællesskab lave en ny strategi for erhvervsudviklingen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Næstved Kommune er for andet år i træk faldet i Dansk Industris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. 2019 lå Næstved Kommune placeret som nummer 41, nu ligger Næstved nummer 64 ud af 93 kommuner.

I en programrække, der sætter fokus på samarbejdet på tværs af midten, får TV2 ØST op mod valget den 16. november politikere fra forskellige partier til i fællesskab at finde en løsning på en aktuel problemstilling i deres kommune.

I Næstved mødtes borgmester Carsten Ramussen (S), Kristian Skov Andersen (V) og Rune Kristensen (K) for sammen at finde løsningsforslag, der kan hive Næstved længere op ad listen over erhvervsvenlige kommuner.

Der skal laves en konkret strategi

De tre spidskandidater er enige om, at erhvervsvenligheden skal forbedres i Næstved. Og borgmester Carsten Rasmussen mener ligefrem at erhvervsudviklingen skal flytte politiskudvalg.

- Vi skal have mere fokus på det her med erhverv i byrådet, for jeg tror, ikke nogen kritik af erhvervsudvalget, men det bliver hurtigt meget med lokalplaner, siger han.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg synes, og det kan jeg jo mærke, når jeg sidder i økonomiudvalget, at erhvervsudviklingen skulle ligge i et andet politiskudvalg, siger borgmesteren.

Artiklen fortsætter under billedet.

Carsten Rasmussen (S).
Carsten Rasmussen (S). Foto: Toke Sloth Grøndal - TV2 ØST

De to andre politikere ønsker også et øget politiskfokus på erhvervsudviklingen, og det kræver en bedre dialog med de erhvervsdrivende, mener Kristian Skov Andersen.

- Man kunne også etablere en mere fast og målrettet dialog med erhvervslivets forskellige parter, så vi hele tiden er tættere på hinanden, har fat i hinanden og udvikler løsninger sammen, siger venstremanden.

Artiklen fortsætter under billedet.

Kristian Skov Andersen (V).
Kristian Skov Andersen (V). Foto: Toke Sloth Grøndal - TV2 ØST

Efter en halv times samtale er de tre kandidater til byrådet i Næstved nået frem til flere løsningsforslag. Og et af dem har fået en helt konkret deadline.

- Vi skal få lagt en strategi allerede inden den første juni næste år, og der skal nogle konkrete målsætninger på, siger Rune Kristensen.

- Strategien kunne for eksempel handle omkring, at vi skulle fokusere på nogle klynger, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Rune Kristensen (K).
Rune Kristensen (K). Foto: Toke Sloth Grøndal - TV2 ØST

Fokus på kollektiv trafik og brug af private leverandører

Jette Leth Buhl fra SF ser Dansk Industris undersøgelse som en årlig mulighed for, at politikerne kan kigge ind i et nu-og-her-billede af virksomhedslederes oplevelse af dagligdagen.

- Jeg ville se ind i undersøgelsens parametre og finde ud af hvad virksomhedslederne synes var blevet dårligere. Hvis jeg/vi vurderede, at det var parametre, som vi kunne gøre noget ved - ville jeg tage et møde med kommunens erhvervsråd og sammen med dem lægge en plan for at forbedre de aktuelle forhold, skriver hun.

Både Liselotte Katarina Rotfeld fra Veganerpartiet og Robert Hansen fra Liberal Alliance har kigget nærmere på undersøgelsen, der blandt andet viser, at Næstved Kommune scorer lavt, når det kommer til infrastruktur og brug af private leverandører.

quote Vi skal udbygge mulighederne for bedre og mere rimelige priser for at benytte den kollektive transport.

Liselotte Katarina Rotfeld, Veganerpartiet, Næstved.

Liselotte Katarina Rotfeld fra Veganerpartiet mener, at der skal fokus på den kollektive transport.

- Vi skal værne om særligt medarbejderes mulighed for at benytte kollektiv transport for at komme på arbejde. Vi skal udbygge mulighederne for bedre og mere rimelige priser for at benytte den kollektive transport. Ruterne skal udvides, og jeg går personligt ind for at afprøve gratis kollektiv transport i kommunen, skriver hun.

Carsten Ramussen (S), Kristian Skov Andersen (V) og Rune Kristensen (K) fandt sammen tre mulige løsninger, der skal fremme erhvervslivet i Næstved.

Og så skal udbudsprocesserne være mere gennemsigtige.

- Der mangler i den grad klar og transparent udbudsproces, når private virksomheder løser opgaver for kommunen. Det skal vi gøre noget ved. Og det vil vi kæmpe for - til borgernes og erhvervslivets bedste, skriver Liselotte Katarina Rotfeld.

quote Det er hævet over enhver tvivl, at infrastrukturen er væsentlig for erhvervslivet

Robert Hansen (LA), spidskandidat, Næstved.

Også Robert Hansen (LA) mener, at der skal fokus på den kollektive trafik.

- Det er dog hævet over enhver tvivl, at infrastrukturen er væsentlig for erhvervslivet – varer og råmaterialer ind- og ud af byen (motorvej) og let adgang for arbejdskraft udefra til kommunen – og naturligvis internt i kommunen. Så klart fokus på vores motorvej og adgang til kollektiv trafik, skriver han.

- Og slutteligt skal kommunen i størst mulig grad gøre brug af private leverandører – og flytte flest mulige opgaver ud i det private erhvervsliv – det er herfra skattekronerne kommer, skriver Robert Hansen.

Ønsker tættere samarbejde

Githa Nelander, Nye Borgerlige, foreslår, at der bliver nedsat et særskilt erhvervsudvalg.

- Vi går til valg på, at vi etablerer et selvstændigt erhvervsudvalg, som skal hedde vækstudvalget. Det skal sikre, at vi får fokus på udviklingen og samarbejdet med erhvervsvirksomhederne. I dag er det sådan, at vores erhvervsdel ligger i plan- og økonomiudvalget, og det er det udvalgt, der har det laveste budget på 13 millioner kroner om året, fortæller Githa Nelander.

quote Vi går til valg på, at vi etablerer et selvstændigt erhvervsudvalg, som skal hedde vækstudvalget

Githa Nelander, spidskandidat, Nye Borgerlige, Næstved.

Hun mener at elitesportsområdet også skal ligger under vækstudvalget på grund af det netværk, der er mellem elitesporten og erhvervsvirksomhederne. Og så skal der flere ledige i arbejde:

- For at vores erhvervsvirksomheder kan udvikle sig, så kræver det, at de får noget arbejdskraft. Det mangler de, og der ser jeg ikke, at vores jobcentre er gode nok til det, heller ikke i Næstved. Der vil jeg gerne lægge ud til private aktører for at drive den del af det, så de her ledige med ressourcer kommer ud i de stillinger, hvor der mangler ansøgere, siger Githa Nelander. 

Lars Hoppe Søe fra Radikale Venstre mener, at kommunen er godt på vej, men at der kan gøres mere.

- Det skal ske ved endnu tættere kontakt til erhvervsforeningen, virksomheder og iværksættere. Vi skal i det daglige arbejde gøre det bedre for vores virksomheder ved dagligt at sikre en tæt dialog og lave lokale undersøgelser for at sikre bedre erhvervsvilkår. Vi tror også, at der ligger et stort potentiale i at tænke mikro- og småvirksomheder ind i vores landdistrikter, skriver han.

- Vi vil sikre, at virksomheder i Næstved Kommune får nogle af Danmarks dygtigste unge mennesker at arbejde med, fordi vi fortsat satser stort på at udvikle vores skolevæsen og dagtilbud, således at arbejdskraften i Næstved Kommune på sigt bliver mere veluddannet. Både skoler og ungdomsuddannelser skal i stor udstrækning arbejde med praktikordninger, som sikrer kendskab og giver gode muligheder for rekruttering. Vi skal ligeledes fokusere på oprettelse af lærepladser alle de steder, hvor det er muligt.

TV2 ØST har kontaktet samtlige spidskandidater fra de partier, der stiller op til kommunalvalget i Næstved. Alle, der har svaret på vores henvendelse, har fået plads i artiklen. 

DEL: