Kalundborg

Tema: KV21 - Kan kandidaterne arbejde sammen?
uniE095 Mere om tema

Byrådskandidater vil forbedre indeklima og løfte karaktergennemsnittet i folkeskolen

Tre kandidater til kommunalvalget i Kalundborg foreslår at forbedre indeklimaet i folkeskolen for at hæve karaktergennemsnittet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Kalundborg Kommune har sat flere tiltag i værk for at løse problemerne i kommunens folkeskoler, blandt andet såkaldte turboforløb for unge, der ikke er klar til en uddannelse. Men karaktergennemsnittet for afgangselever i kommunen ligger stadig en hel karakter lavere end landsgennemsnittet, som er på 7,8.

I en programrække, der sætter fokus på samarbejdet mellem kommunalpolitikerne, har TV2 ØST op mod valget den 16. november fået politikere fra forskellige partier til i fællesskab at finde en løsning på en aktuel problemstilling i kommunen.

I Kalundborg er det Tina Beck-Nilsson (S), Jesper Weinmann Hansen (K) og Thomas M. Hiorth (SF), der er blevet sat sammen for i fællesskab at komme med forslag til, hvordan karaktergennemsnittet kan hæves.

Vil forbedre indeklimaet

De tre byrådspolitikere fra hver deres parti er enige om, at der er behov for forsat at have fokus på niveauet i folkeskolen i Kalundborg.

- Det er så mange unge mennesker, hvis fremtid det handler om, og vi kan gøre det væsentligt bedre, end vi gør det nu, siger Jesper Weinmann Hansen fra Konservative.

Derfor er de tre politikere også klar til at bruge af kommunekassen for at styrke folkeskolen, og Tina Beck-Nilsson fra Socialdemokratiet har et meget konkret bud på, hvordan man kan hæve karaktergennemsnittet.

Artiklen fortsætter under billedet.

Tina Beck-Nilsson (S).
Tina Beck-Nilsson (S). Foto: Katja Højbjerg - TV2 ØST

- Der er undersøgelser, der viser, at et ordentligt indeklima rent faktisk kan hæve karakteren med en. Så vi kunne i virkeligheden bare skynde os at lave ordentligt indeklima på alle skolerne, og så kunne vi nå frem til vores resultat, siger hun.

Og der kan måske også være økonomiske fordele ved at gøre netop dette mener, Jesper Weinmann Hansen.

- Hvis man laver en gennemgang, må man sikkert konstatere, at mange af skolerne måske også kan energirenoveres, og så får vi nogle andre gevinster ud af det. Så der skal klart investeres ikke bare i mennesker, men også i bygninger for at få en bedre folkeskole, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Jesper Weinmann Hansen (K).
Jesper Weinmann Hansen (K). Foto: Kevin Rasmussen - TV2 ØST

Thomas M. Hiorth fra SF er medlem af kommunens børne- og familieudvalg, og ifølge ham er der også penge nok til at føre idéen ud i livet.

- Lige nøjagtigt på anlægsbudgettet, der er vi ikke så udfordrede, som vi er på vores drift. Så der, tænker jeg, det er et spørgsmål om at prioritere de midler, vi har, ude i fremtiden, siger han.

- Og hvis man kunne blive enige om at allokere noget til folkeskolerne, så tror jeg, at det er det, vi godt kan finde ud af, siger Thomas M. Hiorth.

Artiklen fortsætter under billedet.

Thomas M. Hiorth (SF).
Thomas M. Hiorth (SF). Foto: Katja Højbjerg - TV2 ØST

Gennemsnittet er steget under corona-krisen

Spørger man de andre spidskandidater der stiller op til kommunalvalget i Kalundborg Kommune, hvad de mener, der skal gøres ved karaktergennemsnittet, er der flere, der peger på, at karaktergennemsnittet ved folkeskolernes afgangseksamen er steget de seneste to år.

Borgmester Martin Damm (V) er en af dem:

- Tallet med de 25 procent er gammelt, og uden effekten af den plan for folkeskolen, som et flertal vedtog efter resultatet på de 25 procent. Ved den netop afsluttede eksamen for kommunens folkeskoler – sommeren 2021 – har 91 procent af eleverne bestået både dansk og matematik. Så løsningen er der allerede, og den har virket i et par år, skriver han til TV2 ØST.

Også Peter Jacobsen fra Dansk Folkeparti mener, at effekten af for eksempel turboforløbet allerede kan ses i kommunen.

quote Ved den netop afsluttede eksamen for kommunens folkeskoler – sommeren 2021 – har 91 procent af eleverne bestået både dansk og matematik

Martin Damm (V), borgmester, Kalundborg Kommune.

- Jeg tænker, at vi allerede er på vej i den rigtige retning, flere initiativer blandt andet et turboforløb for elever med risiko for ikke at kunne bestå eksamen har været effektivt, det skal vi have mere af. Men en ekstra indsats i indskolingen kan bestemt også have en langsigtet effekt.

Kalundborg er dog lagt fra den eneste kommune, hvor gennemsnittet ved afgangsprøverne er steget de seneste to år. En opgørelse fra Undervisningsministeriet viser, at karaktergennemsnittet i folkeskolerne på landsplan er steget fra 7,5 til 7,8 under krisen. Og ifølge ministeriet skyldes det blandt andet at mange prøver blev aflyst og at elevernes standpunktskarakterer derfor blev ophøjet til eksamenskarakterer.

Desuden besluttede regeringen og et bredt flertal i Folketinget, at eleverne fik ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren var højere end den opnåede prøvekarakter

En tidligere indsats

Stigningen i karaktergennemsnittet under coronakrisen kan ifølge Undervisningsministeriet, derfor ikke ses som et udtryk for, at det faglige niveau er blevet forbedret under krisen.

Derfor er der også flere af kandidaterne til byrådet i Kalundborg, der mener, at der kan gøres endnu mere for at hæve eleverne fagligt.

Den radikale politiker Hans Erik Munk henviser også til de seneste års stigning i karaktergennemsnittet, men mener, at det fortsat er brug for forbedringer af folkeskolen.Han peger blandt andet på, at den enkelte skole skal have mere frihed, og så ser han også gerne, at der kommer en tolærerordning i de klasser, hvor det fagligt vurderes nødvendigt.

- Desuden mener vi, at inklusionen trænger til at blive revurderet. De elever som har brug for specialtilbud skal ikke belastes af at gå i ”normalklasserne” i flere år, før de flyttes til det, der er den rette skoleform for dem. Vi skal sørge for at vores lærere har de bedste rammer og vilkår, for at kunne være motiverede og engagerede i deres arbejde. Det vil helt klart også medføre at folkeskolerne i Kalundborg Kommune bliver nogle af de bedste i Danmark, skriver han.

quote Der skal en forebyggende social indsats til, helt fra før fødslen. Blandt andet gennem et korps af mentorer

Niels Erik Danielsen, spidskandidat, Enhedslisten, Kalundborg.

Niels Erik Danielsen fra Enhedslisten mener, at kortere skoledage og en tolærerordning vil være en forbedring, og så peger han på, at indsatsen skal starte allerede inden, børnene i Kalundborg begynder i folkeskolen.

- Elevernes socialøkonomiske forhold er så dårlige, at de har svært ved at få højere karakterer. Så der skal en forebyggende social indsats til, helt fra før fødslen. Blandt andet gennem et korps af mentorer, skriver han.

- Færre projekter fra kommunen og ministeriet kan også hjælpe, skriver Niels Erik Danielsen.

Hasse Jensen og Bente Jilsø, der begge stiller op for Frihedslisten, mener også, at der skal en tidlig indsats til.

- Ved at lave en forebyggende indsats, kan vi lave store økonomiske besparelser. Samt vi vil ændre håndtering i skolerne, så der laves positiv og løsningsorienteret tilgang til eleverne. I steder for at skolerne kan få tilført merbevilling, på at føre negativ og konflikt skabende tilgang til eleverne. Dette vil give yderligere offentlige besparelser. Så skatteborgerne kan opnå store skattenedsættelser. Blot ved at fjerne misbrug af offentlige penge, skriver de.

TV2 ØST har kontaktet samtlige spidskandidater fra de partier, der stiller op til kommunalvalget i Kalundborg. Alle, der har svaret på vores henvendelse, har fået plads i artiklen. 

DEL: