Kommuner har sparet på ældre siden sidste valg

Kun én kommune her i regionen bruger flere penge pr. ældre over 65 år, end de gjorde før sidste kommunalvalg.

Tema: Kommunalvalg 2017
uniE095 Mere om tema
Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

11 af de 12 kommuner her i regionen har skåret ned på udgifterne til de ældre siden sidst, der blev hængt valgplakater op i lygtepælene.

Alle på nær Holbæk Kommune har altså færre udgifter pr. ældre over 65 år, end de havde i 2013.

Det viser en opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet over kommunernes udgifter til blandt andet hjemmehjælp, ældreboliger og genoptræning af ældre og handicappede.

- Kommunerne er generelt økonomisk pressede, ikke mindst på ældreområdet, hvor der kommer flere ældre, siger Kurt Houlberg, professor i kommunaløkonomi på VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd til Fagbladet FOA.

Fald på næsten syv procent

I 2016 brugte kommunerne i gennemsnit 2.623 kroner mindre pr. ældre over 65 år end i 2013 - et fald på næsten syv procent, viser tal fra noegletal.dk.

Tallene viser driftsudgifterne i 2013 og 2016 i faste priser, når udgifter som for eksempel beboerbetaling og statsrefusion er trukket fra.

Og mens 11 af kommunernes udgifter er faldet, er Holbæk Kommunes steget med 253 kroner pr ældre – eller hvad der svarer til 0,6 procent.

Skyldes straf fra staten

Ifølge Kurt Houlberg fra VIVE skyldes besparelserne blandt andet finanskrisen og det såkaldte udgiftsloft, hvor staten kan straffe kommuner økonomisk, hvis de bruger flere penge, end de har budgetteret med.

- Der er sket store forandringer på ældreområdet. Det handler blandt andet om rehabiliterings-tankegangen, hvor ældreplejen er blevet omlagt fra 'hjælp til selvhjælp', hvor tanken er, at man i højere grad skal kunne klare sig selv uden den kommunale hjemmepleje. Hvorvidt borgerne oplever det som en bedre eller dårligere kvalitet er en anden sag, siger professor Kurt Houlberg fra VIVE til Fagbladet FOA.

Pres på kommunerne

Kommunernes Landsforening erkender, at udgifterne til ældre er under pres.

- Vi er nødt til at erkende, at de offentlige udgifter bliver holdt i en stram spændetrøje i disse år. Og når kommunerne samtidig oplever stigende udgiftspres på en række områder, så er det nødvendigt at foretage hårde prioriteringer og gennemføre effektiviseringer på alle områder, siger formand for Kommunernes Landsforenings bestyrelse Martin Damm, der er borgmester i Kalundborg Kommune (V).

Han forudser, at antallet af plejekrævende ældre voksne vil stige de kommende år.

- Det vil lægge et voldsomt pres på kommunerne, siger han.

Selv om der bliver brugt færre penge pr. ældre borger i de fleste af kommunerne her i regionen, er besparelsen ikke helt så stor som på landsplan.

Her er der i gennemsnit blevet skåret 2.955 kroner pr. ældre i kommunernes budgetter.

Se her, hvor mange penge, der bruges på ældre i din kommune:

KommuneBeløb pr. ældre i 2013Beløb pr. ældre i 2016Forskel i procent
Faxe3568734491-3,4
Guldborgsund3868534639-10,5
Holbæk39187394400,6
Kalundborg3834334694-9,5
Lolland4278440749-4,8
Næstved3574031476-11,9
Odsherred3822436193-5,3
Ringsted4252038223-10,1
Slagelse4258040742-4,3
Sorø3892435315-9,3
Stevns3319429036-12,5
Vordingborg3699636389-1,6