Hvordan må valgplakaterne hænge? Politiet bestormet af plakatspørgsmål

Flere borgere henvender sig til politiet, når de bliver i tvivl om, hvorvidt valgplakaterne på villavejen hænger indenfor lovens rammer.

Tema: Kommunalvalg 2017
uniE095 Mere om tema
Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Må der hænge valgplakater på motorvejen, og hvor lavt må sådan nogle egentlig hænge?

Sådan nogle spørgsmål har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politiet modtaget en hel del af, siden der blev givet grønt lys til ophængning af plakater den 28. oktober klokken 12.

Men faktisk har politiet ikke noget med plakaterne at gøre, og det er kommunen, der kan give påbud om at fjerne de plakater, der hænger i strid med loven. 

Derfor har politiet delt Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer, der gennemgår retningslinjerne for god og lovlig valgplakatskik.

Må ikke dække for skilte

Og reglerne er faktisk måske flere, end man lige skulle tro.

Først og fremmest gælder det, at plakaterne må hænges op i lygtepæle på både offentlige og private veje, på vejtræer og på pæle hamret i jorden – så længe plakaterne altså ikke dækker for vejskilte eller giver begrænset udsyn for bilister og cyklister.

Valgplakaterne må selvfølgelig heller ikke hænges op på en måde, der skader førnævnte lygtepæle og vejtræer. Og så skal det fremgå af plakaterne, hvem der er ansvarlig for dem. De skal altså være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den person, der står bag ophængning.

Her er overblikket over alt de regler, som ophængningen af en valgplakat skal overholde.

De må ikke hænges op:

 • På eller over motorveje, motortrafikveje og rampeanlæg ved disse veje
 • I midterrabatter, rundkørsler og midterøer på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 kilometer i timen.
 • I midterrabatter, rundkørsler og midterøer på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 kilometer i timen eller derunder.
 • På færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.
 • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.
 • Nærmere end en halv meter fra kørebanekant eller 30 centimeter fra cykelstikant. Afstanden skal måles fra den nærmeste kant af valgplakaten.
 • Laveret end 2,3 meter direkte over et fortov eller cykelsti mål fra den nederste kant af plakaten.
 • Højere end 1,5 meter under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant.
 • På en sådan måde, at valgplakaten medfører skade på eller ændringer af vejtræer, master til belysning eller hegn.
   

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet