Her er valget, ingen taler om

I de fleste kommuner skal de ældre borgere sætte tre kryds den 21. november. Men et af dem drukner i valgsnakken.

Tema: Kommunalvalg 2017
uniE095 Mere om tema
Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I lygtepæle, træer og langs vejene hænger valgplakaterne på stribe. Sæt dit kryds her og stem på denne kandidat til kommunal- eller regionsrådsvalget er budskabet.

Men en lang række af regionens borgere skal faktisk sætte tre kryds til valget den 21. november. Flere steder skal der nemlig også vælges nye medlemmer af kommunens ældreråd – kun Slagelse og Kalundborg har allerede deres kommende ældreråd på plads.

Og hvad er det så for en størrelse, sådan et råd?

Artiklen fortsætter under faktaboksen:

Om ældrerådet

Kommunens ældreråd rådgiver byrådet, hver gang de kommer med forslag, som har konsekvenser for de ældre borgere. Det kan være nedskæringer i hjemmeplejen, men det kan også være højden på kantsten, som kan være svære at komme over med en rollator, fortæller Gunnar Gjelstrup, der er lektor i statskundskab ved Københavns Universitet.

- Det er for eksempel også meget populært i kommunerne at indføre rehabilitering, hvor man i stedet for at hjælpe de ældre, hjælper dem til at hjælpe sig selv. Det er klart, at når man ændrer sin ældrepolitik på den måde, så er det rigtig vigtigt, at ældrerådet bliver hørt, siger han til TV ØST. 

De ældres tillidsmænd

Og det er faktisk ikke bare vigtigt - det er bestemt ved lov, at ældrerådet skal høres. De har nemlig høringsret. Og hvis man spørger formanden for Ældrerådet i Odsherred, Inger Zander Andersen, så er ældrerådene meget vigtige for de ældres vilkår.

- Det er os, der holder byrådet og udvalgene i ørene og varetager de ældres interesser. Vi er de ældres tillidsrepræsentanter, kan man sige, siger hun.

quote Vi er de ældres tillidsrepræsentanter, kan man sig

Inger Zander Andersen, formand i Odsherreds Ældreråd

- For nogle år siden ville vores kommune for eksempel spare på forebyggende sygeplejersker, fordi de var trængte på penge. Men det ville vi ikke være med til, så da vi kom med vores argumenter, så trak kommunen det forslag tilbage.

Og vigtigheden af valget og ældrerådenes arbejde understreger også Gunnar Gjelstrup.

- Det er vigtigt. Det er lige så vigtigt, at man som ældre borger stemmer til ældrerådet som til kommunalvalget. Det er selvfølgelig kommunalbestyrelsen, der er det væsentlige repræsentative organ i kommunen, men ældrerådet er en vigtig del af beslutningsprocessen, siger han.

Få kender til valget

Men på trods af hvor vigtig en stemme ældrerådene har, så er der ikke så mange, der stemmer. Ved sidste valg i 2013 var den gennemsnitlige stemmeprocent i kommunerne på 51,9 procent. Til sammenligning stemte 71,9 procent til kommunalvalget samme år.

quote Det er lige så vigtigt, at man som ældre borger stemmer til ældrerådet som til kommunalvalget

Gunnar Gjelstrup, lektor i statskundskab

Og den nuværende formand for Næstveds ældreråd, Connie Jensen, oplever også, at borgerne på gaden slet ikke ved, at der er valg om bare to uger.

- Det synes jeg selvfølgelig er en skam. Sådan skal det ikke være, for det er et vigtigt råd. Vi har faktisk meget at skulle have sagt, og vi har et godt samarbejde med politikerne, siger hun og forklarer, at ældrerådet i Næstved blandt andet har været med til at lave en kampagne for røgalarmer.

Kæmper for at finde kandidater

I Sorø har ældrerådet også haft problemer med at finde kandidater til valget, for som formand Liselotte Højer siger, så er der måske nogen, der ”slet ikke ved, rådet eksisterer”. Siden sidste valg i 2013 er flere af de valgte også faldet fra af forskellige årsager, så det sidste år har der kun siddet fire personer i Sorøs ældreråd. Faktisk skal der sidde mindst fem i rådet, men de har fået dispensation til kun at være fire i Sorø.

Men sådan skal det ikke være i den næste periode, slår Liselotte Højer fast. Ældrerådet har arbejdet hårdt for at udbrede rådets budskab og skaffe kandidater til opstillingslisten.

quote Det er ganske fornuftigt at kombinere det med kommunalvalget. Det gør man mange steder

Gunnar Gjelstrup, lektor i statskundskab

- Vi har sagt, at nu må vi gøre noget ved det her. Så vi har holdt tre informationsmøder omkring ældrerådet for at få folk til at stille op, så nu er der 18 opstillede. Ja, der er faktisk så mange, at jeg kan blive helt nervøs for, om jeg selv bliver valgt igen, siger formanden.

Valgdagen giver mening

Netop for at få bredt informationer om ældrerådet – eller seniorrådet, som det for eksempel hedder i Vordingborg Kommune – har flere kommuner valgt at lægge valget på samme dag som kommunalvalget. Så efter de ældre har sat deres kryds til kommunal- og regionsrådsvalg på den lokale skole eller i den lokale sportshal, så kan de på samme sted tage et smut forbi stemmeboksen til Ældrerådsvalget.

Og det kan mærkes på stemmeprocenten, når valgene kombineres. De steder, hvor der i 2013 var såkaldt fremmødevalg – altså hvor valget foregik på samme sted og tid som kommunalvalget – var stemmeprocenten 71,4 procent. I de kommuner hvor de ældre skulle brevstemme var procenten kun 47,8 procent.

quote Kom nu frem på valgstederne og sæt jeres kryds. Også til ældrerådet

Connie Jensen, formand for Næstveds Ældreråd

- Det er ganske fornuftigt at kombinere det med kommunalvalget. Det gør man mange steder, siger Gunnar Gjelstrup fra Københavns Universitet.

Så nu håber de nuværende medlemmer af ældrerådene i Odsherred, Sorø og Næstved bare, at stemmeprocenten bliver endnu højere i år.

- Jeg vil opfordre alle til at stemme på ældrerådet den 21. november også. Det er et vigtigt organ. Ældrerådet har meget at skulle have sagt. Så kom nu frem på valgstederne og sæt jeres kryds. Også til ældrerådet, siger formand Connie Jensen fra Næstved.

Stemmeprocent ved valg til Ældrerådet i kommunerne i 2013