Byrådspolitikere arbejder dobbelt så meget som i 1970

Byrådspolitikere bruger markant flere timer på deres hverv end før. Professor mener, der er behov for at gentænke kommunalpolitikerrollen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Dagsordener, bilag og møder.

Det kræver flere timers arbejde end tidligere at være byrådspolitiker, viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

Siden 2009 er den gennemsnitlige arbejdstid for byrådsmedlemmer steget med to timer. I dag svarer 26 procent af kommunalpolitikerne, at de bruger 20 til 24 timer om ugen på byrådsarbejde.

quote Det er vanskeligt at få til at kombinere med et fuldtidsjob

Karen Thestrup Clausen (EL), Holbæk Kommune

Det svarer meget godt til, hvad Karen Thestrup Clausen, byrådsmedlem i Holbæk Kommune for Enhedslisten, oplever.

- Det er vanskeligt at få til at kombinere med et fuldtidsjob, og det kan man blandt andet se i det, at vi er få byrådsmedlemmer, der har almindeligt lønmodtagerjob. Når det kan lade sig gøre, er det fordi, at man har et bagland, der bakker op, siger Karen Thestrup Clausen (EL).

Venstremand: Arbejdsbyrden er passende

I Næstved Kommune sidder Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V) som byrådsmedlem for Venstre og har en anden oplevelse.

Han er kandidatstuderende og erkender dermed, at han har mulighed for at tilrettelægge sin hverdag på en anden måde, end hvis han havde et fuldtidsjob ved siden af.

quote Før 1970 sad politikerne i de små kommuner sammen med administrationen og var med til at bestemme, om Jensen skulle have pension

Eva Sørensen, professor i offentlig administration, RUC

Men ifølge ham er arbejdsbyrden som byrådspolitiker passende.

- Vi har en administration, der sørger for at sætte bilagene overskueligt op, og det gør meget i forhold til alt det, vi skal sætte os ind i. Udover det har vi et embedsværk, som vi kan spørge, hvis vi er i tvivl om noget, og de sidder oftest også med til byrådsmøderne, siger Sebastian Mylsted-Schenstrøm .

Men han erkender dog, at det kræver en vis ildsjælementalitet at være byrådspolitiker.

- Det er et valg, man tager, når man bliver valgt ind i kommunalpolitik, at det kræver en del tidlige morgener og sene aftentimer. Har man sagt A, må man også sige B, siger han.

Kommuner er blevet større

Undersøgelsen fra VIVE viser, at en byrådspolitikers arbejdsbyrde siden 1970erne er fordoblet.

Det kan blandt andet forklares med kommunalreformen, vurderer Eva Sørensen, professor i offentlig administration og demokrati ved Roskilde Universitet.

- Dels er kommunerne ved kommunalreformen blevet større og har fået flere borgere og dermed flere større sager, og dels har staten og regionerne, de gamle amter lagt flere opgaver over på kommunerne, forklarer Eva Sørensen.

Hun forklarer desuden, at rollen som kommunalpolitiker har ændret sig og dermed har det også ændret sig, hvad politikerne bruger tid på.

- Før 1970 sad politikerne i de små kommuner sammen med administrationen og var med til at bestemme, om Jensen skulle have pension. I dag er kommunalpolitikere mere nogle der sidder og kigger administrationen over skuldrene, fortæller Eva Sørensen.

Hvad bruger de tiden på?

Eva Sørensen mener, man skal rette fokus mod, hvordan man udnytter politikernes tid bedst muligt.

- Man kan vælge at give bedre arbejdsvilkår for politikerne ved at kompensere på indtægtssiden og gøre det til regulært fuldtids- eller deltidsarbejde, siger Eva Sørensen og fortsætter:

quote Det har taget mig næsten fire år at finde ud af, hvad kommunens opgaver er i forhold til det udvalg, jeg sidder i

Karen Thestrup Clausen (EL), Holbæk

- Men det, som man allerede er begyndt at fokusere på i flere kommuner, er, hvordan man tilrettelægger det politiske arbejde, så det drejer sig mere om samspil med borgerne.

Eva Sørensen nævner eksempler, hvor man i kommuner skærer ned på stående udvalg i byrådet og i stedet opretter ad-hoc-udvalg som begrænser sig til verserende sager.

Dermed får politikerne mere tid til at se borgerne i øjnene og beskæftige sig med værdipolitik fremfor administrative opgaver, mener hun.

En ekstra sekretær

Men det er Karen Thestrup Clausen (EL) fra Holbæk Kommune ikke enig i.

- Det har taget mig næsten fire år at finde ud af, hvad kommunens opgaver er i forhold til det udvalg, jeg sidder i, og det er kun fordi, at jeg har fulgt det kontinuerligt i de år. Det er vigtigt at gøre, forklarer Karen Thestrup Clausen.

Hun mener i stedet, man skal lette arbejdsbyrden med en ekstra administrativ hånd.

- Jeg mener, man kunne ansætte enkelte sekretærer i partierne, som kunne bruge tiden på at sætte sig ind i det svære baggrundsstof, og formidle det til os med partipolitisk fokus, siger Karen Thestrup Clausen og tilføjer, at det ikke behøver koste ekstra, hvis udgiften blev betalt af partistøttekroner.

Rollen bør ændres

Spørger man professor Eva Sørensen er undersøgelsen et klart udtryk for, at der under alle omstændigheder er behov for at gentænke politikerrollen.

- Behovet for at vi får skabt en politikerrolle der passer til de borgere, der er i dag, bliver understreget af sådan en undersøgelse her. I dag er borgere meget aktive, kritiske og velinformerede og vil have indflydelse her og nu, så det er en helt ny hverdag at være politiker i, siger Eva Sørensen, professor i demokrati og offentlig administration på RUC. 

Det siger undersøgelsen