¨

Udskældt botilbud lukker efter massiv kritik

Botilbuddet Lyngbo er sat til officiel lukning den 1. februar 2017. Nu skal stedets beboere genhuses andre steder. Foto: TV 2

Botilbuddet Lyngbo ved Kalundborg lukker efter at være placeret under skærpet tilsyn af Socialtilsyn Øst.

Botilbuddet Lyngbo har været kritiseret for at mangle uddannet personale og overdrive beboernes problemer, så stedet kunne sikre sig en fast millionindtægt. Nu lukker botilbuddet ved Kalundborg.

Det bekræfter tilsynschef i Socialtilsyn Øst, Henriette Lindberg Poulsen, over for TV ØST.

- Ankestyrelsen har fundet frem til, at Lyngbo ikke har ret til at drive botilbud efter serviceloven. Det vil sige, at stedet lukker, siger Henriette Lindberg Poulsen til TV ØST.

- Og der er tale om en meget klar afgørelse, tilføjer hun.

Socialtilsynet har nemlig vurderet, at tilbuddet ikke har den fornødne kvalitet til at blive godkendt. Det er blandt andet begrundet med, at:

Ankestyrelsen har fundet frem til, at Lyngbo ikke har ret til at drive botilbud efter serviceloven. Det vil sige, at stedet lukker

Henriette Lindberg Poulsen, tilsynschef i Socialtilsyn Øst

- Tilbuddet levede ikke op til kvaliteten inden for målgruppe, metoder og resultater, organisation og ledelse og kompetencer, siger Henriette Lindberg Poulsen.

Tidligere dømte blandt medarbejderne

Botilbuddet blev tilbage i august 2014 placeret under skærpet tilsyn af Socialtilsyn Øst, efter TV2 Nyhederne kunne fortælle om en række kritisable forhold på stedet.

Lyngbo drev gennem en årrække flere såkaldte enkeltmandsinstitutioner, hvor kommuner mod betaling har placeret psykisk syge borgere med problemskabende adfærd. Men ifølge TV 2 overdrev stedet beboernes problemer. På den måde kunne Lyngbo holde på borgerne og sikre sig en fast millionindtægt.

Botilbuddet har ligeledes været kritiseret for at mangle uddannet personale og i stedet have haft flere tidligere dømte blandt medarbejderne. Derfor rettede Socialtilsyn Øst en skarp kritik af stedet.

Læs også Bosted sat under skærpet tilsyn

- Vi har haft intensiv tilsynsopmærksomhed og en tæt dialog med stedet, siger Henriette Lindberg Poulsen.

Inkompetente ansatte

Da Lyngbo kom under skærpet tilsyn, noterede Socialtilsyn Øst sig også, at botilbuddet tidligere var blevet godkendt under forudsætning af, at stedet skal have 12 pædagoger ansat. Men det var ikke tilfældet. Tilsynet påpegede ligeledes store mangler i den faglige viden blandt såvel ansatte og ledelse:

Ved samtale med både ledelse og medarbejdere er det tilsynets opfattelse, at der er stor mangel på faglige kompetencer inden for det pædagogiske område hos både ledelse og medarbejdere. Under samtalerne udtrykker medarbejderne under ledelsens tilstedeværelse, at en borger opfører sig "dyrisk" og nærmest har "reptilhjerne". Tilsynet vurderer, at udtalelserne indikerer, at medarbejderne mangler relevant faglighed i arbejdet og ikke reflekterer over borgernes reaktionsmønstre.

De fysiske rammer på Lyngbos enkeltmandstilbud fik også kritik:

Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer ikke understøtter borgernes udvikling og trivsel. Det er tværtimod opfattelsen, at borgerne fastholdes i funktionsniveau og ikke understøttes i deres udvikling, idet de fortrinsvis er omgivet af personale frem for at kunne have social kontakt til tilbuddets andre borgere.

Botilbuddet Lyngbo er sat til officiel lukning den 1. februar 2017. Nu skal stedets beboere genhuses andre steder.

TV ØST har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den daglige leder af Lyngbo.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App