Stadig forbud mod brug af vand i centrum af Kalundborg

De seneste undersøgelser af vandet i centrum af Kalundborg by viser forbedrede resultater, men forbuddet mod brug af vand opretholdes.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Antallet af bakterier er faldende i de prøver, der senest er taget fra drikkevandet i centrum Kalundborg by. Men på trods af at laboratorieprøverne således  ser bedre ud anbefaler Embedslægen fortsat forbud mod brug af vand i det berørte område.

Dog må borgerne gerne benytte toilettet, hvis toiletlåget er slået ned under skylning.

Forureningskilden er fundet og lukket – og der kommer derfor ikke mere forurenet vand ind i systemet. Samtidig er sektionen af vandrør  lukket, således at forureningen ikke spreder sig til andre områder i byen.