Sportsfiskere: Kommunerne ødelægger åerne

Hallebyåen i Kalundborg Kommune er en af de åer, der her i efteråret er blevet oprenset. Og ifølge Sportsfiskerforbundet, er det sket på en alt for voldsom måde.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Flere kommuner har her i efteråret været ude med den helt store spade langs flere af de sjællandske åer. Blandt andet ved Tissø, hvor Kalundborg kommune har gravet i forbindelse med en såkaldt oprensning af Halleby Å. Det møder nu skarp kritik fra Danmarks Sportsfiskerforbund. De mener, at kommunen har ødelagt alt for meget af miljøet.

- Det er sand og slam og den slags ting, som er gravet op. Man kan også se, at der er gravet nogle sten op og sten i vandløbet det er bare gode miljøforhold, siger Rune Hylby fra Danmarks Sportsfiskerforbund, der til dagligt bor i Tølløse. Han er bange for, at det vil give store følgevirkninger for naturen.

- Ørredbestanden vil jo sandsynligvis gå tabt i hvert fald på kort sigt, siger han.

Omkring 15 kilometer å er berørt

Opgravningen ved Tissø er kun et af mange steder, som er berørt. I alt har Kalundborg Kommune gravet langs godt ti kilometer af Halleby Å og Åmose Å. Og Dertil kommer omtrent det halve i Holbæk Kommune.

- Så snart man er ude og grave i en å. Så er det noget skidt, siger Rune Hylby.

- Man opgraver 15 kilometer vandløb af en af de største ørredførende vandløb vi har på Sjælland. Der er det selvfølgelig klart, at det vil da gå ud over ørredbestanden. Men nu er det jo bare sådan, at ørrederne er kun et af dyrene. Naturen hænger jo sammen, siger han.

Kommunen har efter alt at dømme ikke gjort noget ulovligt ved oprensningen. Tværtimod skal de leve op til regulativer, blandt andet omkring åens størrelse og gennemstrømning. Men ifølge sportsfiskerne kunne de have fundet andre løsninger, der var mere skånsomme mod naturen.

- Vandstanden i forvejen, den er ikke så høj som den egentlig skulle være i forhold til regulativet. Så der var egentlig lidt plads til at bevare miljøet. Det har man så valgt ikke at gøre, siger Rune Hylby.

Kommunen: Vi har fulgt reglerne

I Kalundborg Kommune mener de ikke at de er gået for vidt med udgravningerne. De har gjort som de skal ifølge regulativerne, lyder det fra chefen på området.

- Det er klart at det virker voldsomt, når vi er ude og grave, men det er sket i overensstemmelse med regulativerne for både Åmose Å og Hallebyå-systemet. Og komunerne er altså forpligtet af de her regulativer til, at man skal foretage oprensning, siger Christian Sabber Jensen, der er Plan- og Miljøchef.

Nu forventer Rune Hylby og sportsfiskerforeningen at kommunerne laver kontrolmålinger, der kan vise om der er gravet for meget væk.

- Og den kontrol vil vi jo rigtig gerne se. For er det ikke i orden, så må vi jo så tage stilling til hvad skal der så ske.

I forbindelse med gravearbejdet er der blevet fjernet flere store sten fra åerne. Stenene er vigtige for vandmiljøet og for fiskene. Kommunen lover, at de store sten som er blevet gravet op forskellige steder langs åerne vil blive lagt i vandet igen.