Skygge over landets største solcelleprojekt

Kulturmiljørådet kalder det en visuel skamfering, hvis landets største solcelleprojekt bliver anlagt i på Lerchenborg Gods ved Kalundborg.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Planerne om, hvad der er blevet kaldt Danmarks største solcellepark på Lerchenborg Gods på Asnæs ved Kalundborg, styrer mod Natur- og Miljøklagenævnet - allerede inden der er kommet en lokalplan og et kommuneplantillæg for pro­jektet på bordet.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt.

Alt for dominerende

Det er Kulturmiljøråd Midt- og Vestjsælland, der i forbindelse med en forhøring om Lerchenborgs solcellepark-planer, for­be­hol­der sig retten til at anke sagen til klagenævnet, med mindre projektet ændres væsentligt.

Som det 100 hektar store anlæg syd og sydvest for Lerchenborg tager sig ud nu, vil det virke alt for dominerende på om­gi­velserne - det vil sige her­regårdslandskabet om­kring Lerchenborg, der i 1980'erne blev udpeget som kulturmiljøområde med be­tydelige kultur­historiske og landskabs­his­toriske interesser, mener kulturmiljørådet.

Reflekser bekymrer

Rådet kalder det en »visuel skamfering« af Ler­chenborg med tilhørende landskabelige værder, hvis den ko­lossalt store sol­celle­park bliver anlagt. Ikke kun Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland ud­taler sig kritisk om planerne.

Agenda 21 Rådet i Kalundborg Kommune og Danmark Natur­fred­nings­forening (DN) er bekymrede for reflekser fra både solpanelerne og de metalstativer, de skal stå på. Agenda 21 Rådet og DN er også betænkelig ved, at god landbrugsjord bliver taget ud af drift.

Kun i 30 år

Kalundborg Kommune svarer, at i der den endelige lokalplan vil blive stillet be­tingelser om ikke-reflekterende materialer, og solcelleparken skal kun bestå i 30 år. Det er det længste tidsrum, man ef­ter land­brugs­loven kan for­­pagte eller leje land­brugsjord ud i.

Kommunalbestyrelsens teknik og miljøudvalg besluttede mandag, at der skal arbejdes videre med planerne.

 

 

      **** DETTE STOF ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF ANDRE ****

 

      //Betingelser for aflevering til Ritzaus citattjeneste:

 

      - Stof på Ritzaus citattjeneste er udsendt på ansvar af det citerede/afsendende medie.

 

      - Stof til Ritzaus citattjeneste skal afleveres som færdigredigeret citathistorie (inkl. kildehenvisning) i en sådan form, at Ritzaus abonnenter frit og uredigeret kan anvende hele teksten med kildehenvisning.

 

 

      Deeplink i Citattjenesten:

 

      Afsendermedier kan henvise til den indtastede artikel eller artikelkompleks på eget site ved nederst i brødtekstfeltet at indtaste link/URL (f.eks.: Læs mere på http://www.XXmedie.dk/artikelXX )

 

      Modtagermedier opfordres til at bringe linket ifm. publicering på digitale platforme.

 

 

 

 

      - Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

 

      - Et citat må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

 

      - Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie citatet kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der anvender materialet - også hvor afsender måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved aflevering.

 

      - Ritzau må ikke krediteres for citatet eller angives som kilde.

 

      - Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.