Rekordstor godsomsætning hos Kalundborg Havn

Kalundborg Havn hev i 2015 en rekordstor godsomsætning i land. Det fremgår af årsrapporten, der netop er offentliggjort.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

2015 blev det hidtil største gods-år i Kalundborg Havns historie. Det står klart efter årsrapporten for 2015 netop er udkommet. De gode takter hos Kalundborg Havn kan blandt andet aflæses i en rekordstor godsomsætning på den almindelige skibstrafik.

I 2015 omsatte Kalundborg Havn i alt 1.321.678 tons gods. Det er 179.209 tons mere end i 2014 – altså en stigning på 15,7 procent.

- Vi har sat en række nye initiativer i værk i forbindelse med Kalundborg Havns strategi 2015-2020, og der tegner sig tydeligt et billede af vækst på netop de markedssegmenter, vi har valgt at satse på - herunder bulk, tank og containere. Det viser, at vi er på rette kurs, og jeg forventer, at væksten inden for vores satsningsområder vil fortsætte i de kommende år, siger havnedirektør Bent Rasmussen.

Årsregnskabet viser en samlet omsætning på 33,7 millioner kroner for 2015 og et overskud på 4,44 millioner kroner efter finansielle poster og afskrivninger. 

Ifølge Kalundborg Havn er eneste minus i regnskabsbogen for 2015 en faldende indtægt på skibsafgifter, og her skal forklaringen blandt andet findes i for få krydstogtanløb. Det samlede antal skibsanløb i 2015 udgjorde 1.874 og det skal gøres bedre i 2016, fortæller havnedirektør Bent Rasmussen, der i samme ombæring også - igen - argumenterer for nødvendigheden af at udbygge Rute 23.  

- Det gode resultat betyder, at vi fastholder antallet af arbejdspladser, men vi vil jo gerne udvide og der er en udbygning af rute 23 af stor betydning for, at vi kan få mere gang i godstransporten og derved også skabt flere arbejdspladser til området, siger havnedirektør Bent Rasmussen.