Politikere giver tilladelse til endnu større vandindvinding i Tissø

Et stort flertal af Kalundborg Kommunes politikere har stemt ja til, at der i fremtiden kan indvindes op mod syv millioner kubikmeter vand om året fra vandløb.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

De næste 30 år må Kalundborg Forsyning indvinde op til syv millioner kubikmeter overfladevand fra Tissø og Nedre Halleby Å.

Det står klart, efter et stort flertal af kommunens politikere onsdag gav tilladelse til vandindvindingen.

Forsyningsselskabet har allerede tilladelse til at indvinde op til fem millioner kubikmeter overfladevand om året, men med flere store virksomheder i området er der behov for mere kapacitet.

22 politikere stemte ja til at give tilladelsen, mens tre stemte nej, og en enkelt undlod at stemme. 

Strider mod reglerne

Enhedslistens Niels Erik Danielsen er en af dem, der stemte nej til at udvide vandindvindingen - blandt andet med den begrundelse, at tilladelsen ikke overholder den såkaldte medianminimumsvandføring og dermed er i strid med Miljøstyrelsens vejledning til indsatsprogrammer.

Medianminimumsvandføringen for Nedre Halleby Å betyder, at man skal sikre, at der hele tiden løber mindst 308 liter vand per sekund i åen, hvilket er 50 procent af gennemstrømningen, og det anser Niels Erik Danielsen for urealistisk med den nye tilladelse.

- Jeg mener, at den er i strid med reglerne. Miljøstyrelsen siger, at man skal sikre noget mere vand til Nedre Halleby Å, og det kan jeg ikke se, at man kan med den her tilladelse, lyder det fra ham.

"Ingen væsentlige konsekvenser"

I det materiale, som kommunalpolitikerne har stemt ud fra, står der dog, at det er blevet vurderet, hvordan den øgede vandindvinding vil påvirke Tissø og Nedre Halleby Å, og at:

"Kalundborg Kommune vurderer, at indvindingen kan fortsætte uden væsentlige konsekvenser for habitatområdet og uden at hindre målopfyldelse i Nedre Halleby Å og Tissø jf. vandområdeplanerne."

Niels Erik Danielsen er dog langt fra enig i den vurdering. Samtidig mener han, at kommunen får svært ved at leve op til EU's vandrammedirektiv, der foreskriver, at der skal sikres en god, økologisk kvalitet i alle vandløb inden 2027.

- Kvaliteten i Tissø er på nuværende tidspunkt dårlig, og i Nedre Halleby Å er den decideret dårlig, så jeg tvivler også på, at man kan leve op til EU's rammedirektiv med den her tilladelse, siger Niels Erik Danielsen.

Flere foreninger bekymret

Normalt indvinder man vand fra grundvandet, men i Kalundborg Kommune har man altså valgt også at tage søer og åer i brug for at sikre store virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes den vandforsyning, de har behov for.

Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening forsøgte forud for afstemningen i kommunalbestyrelsen at gøre opmærksom på, at de også mener, at indvindingen strider mod reglerne og pegede på, at man burde kigge mod andre løsninger som afsaltning af havvand og at finde vandbesparelser.  

DN, DOF og fiskerne i Kalundborg er ikke begejstret for at man ønsker at øge vandindvindingen ved Tissø, fordi det skader miljøet og livet i og omkring søen. Storindustrien benytter vand fra søen i produktionen og nu vil de øge mængden af vand, og det er skidt nyt.

Men flertallet af Kalundborg Kommunes politikere valgte altså at give grønt lys til en øget indvinding. 

Som en del af tilladelsen skal Kalundborg Forsyning etablere et nyt stemmeværk - en form for sluse - der kan håndtere den øgede vandmængde. Før det er sket må der ikke indvindes mere end de højst fem millioner kubikmeter vand om året, som den nuværende tilladelse går på. 

Niels Erik Danielsen fortæller til TV2 ØST, at han nu vil tage en snak med de foreninger, der ligesom han selv er bekymret over tilladelsen, og så vil de overveje, hvad de skal gøre i kølvandet på kommunens ja til vandindvindingen.

Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Socialdemokraterne i Kalundborg Kommune stemte ja til tilladelsen.

Enhedslisten, Radikale og SF stemte nej, mens Demokratisk Fællesliste undlod at stemme.

Tilladelsen gælder frem til 2051.