Nye sundhedscentre skal erstatte fem af Regionens sygehuse

Fem byer i Region Sjælland, får et sundhedscenter - hvis den nye sundhedsplan gennemføres. Men planen om at erstatte de små lokale sygehuse med sundhedscentre, får ikke mange roser med på vejen af Kalundborgs borgere.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I takt med, at der bliver plads på de gamle, "store" sygehuse, bliver de nye sundhedscentre etableret i - Nakskov, Fakse, Kalundborg og Ringsted. Og der er også planer om et sundhedscenter i Vordingborg.

Spørger man på gaden i Kalundborg, -får regionens plan om at ændre det lokale sygehus til et sundhedscenter ikke mange roser med på vejen:

  -Jeg syntes Kalundborgs sygehus skal bevares.

  - De roder bare rundt i det. De skulle hellere nedlægge Regionen og lade staten tage over.

  -Her i nærområderne har vi da behov for et sted hvor vores gamle og svage kan få behandling.

 Sådan lyder det, i en lille rundspørge i dag, -blandt borgere med ærinde på det lokale sygehus.

 For Lars Bitsch Larsen, der gennem femten år som overlæge ved Kalundborg Sygehus har kæmpet for at det lille lokale sygehus skulle bevares, er ”Sygehusplan 2010” heller ikke rar læsning:

 -Ja, nu er de ved at slå det sidste søm i ligkisten, siger den nu pensionerede overlæge. Og han fortsætter: Det er det lokale sygehus man har brug for. Det at man snakker med en overlæge der kan indlægge patienten, eller give råd og vejledning om hvad der er godt for netop den patient.

Den endelige udformning af de kommende sundhedscentre skal ske i samarbejde mellem Regionen og de berørte kommuner. Det ligger altså ikke på forhånd fast, hvad der skal tilbydes borgerne i de enkelte centre, men hvis ”Sundhedscenter Odsherred”,  der blev etableret i 2007 bliver kopieret, vil tilbuddet omfatte en bred vifte; fra jordemoderkonsultation, til skadeklinik, genoptræning  og misbrugsbehandling.